800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Ostatní bankovní služby
Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Bezpečnostní schránky

1.1. Pronájem bezpečnostních schránek

Velikost bezpečnostní schránky Roční nájemné
0 - 5 000 cm 3 726 - 1.452
5 001 - 10 000 cm 3   1.452 - 2.420
10 001 - 15 000 cm 3   2.420 - 3.630
15 001 cm 3 a více 3.630 - 24.200
Ceny jsou včetně 21% DPH

1.2. Ostatní položky

   
Za výzvu k úhradě nezaplaceného nájemného za pronájem   100
V případě opožděné úhrady nájemného - za každý započatý měsíc prodlení    10% z ceny sjednaného ročního nájemného
Uložení nevyzvednutého obsahu bezpečnostní schránky    5.000 ročně + 21% DPH

2.  Trezorová skříň

   
Pronájem   individuálně
Uložení nevyzvednutého obsahu trezorové skříně   5.000 ročně + 21% DPH

3.  Úschova

   
Za úschovu 1 ks vkladového produktu České spořitelny, a.s. *)   
     měsíčně  100 + 21% DPH
     ročně  max. 500 + 21% DPH
Úschova pro soudy ročně*) - bude zaplaceno až při vydání věcí z úschovy nebo vyúčtováno a zaplaceno ročně 500 + 21% DPH 
Odeslání výzvy k úhradě nezaplacené ceny za úschovu   100
Uložení nevyzvednutých vkladových produktů   5.000 ročně + 21% DPH
*) s účinností od 1.5.2003 se služba neposkytuje

4.  Poskytované informace

   
  • Cena za poskytnutou součinnost a zprávu o klientovi podle ust. § 38 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
    - informace o jednom klientovi (věcné náklady)
  • Potvrzení pro tuzemského klienta (vystavení víza, studium v zahraničí, otevření účtu
    v zahraničí atd.) 
250 + 21 % DPH

5.  Ostatní položky

   
Za ostatní služby v Ceníku výslovně neuvedené (např. vyhledávání dokladů, odsouhlasení stavu pohledávek a závazků, vyhotovení plné moci pracovníkem ČS,a.s.) za každých 15 minut práce na úkonu, a to i započatých   75
Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti, zaplatí klient DPH ve výši 21% stanovené zákonem

Ceny jsou uvedeny v Kč.

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

Mimo ceny za úkony uvedené v ceníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se účtují na vrub účtu nebo se hradí v hotovosti při provádění úkonu, nejpozději však při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

V případě, že je bezplatně poskytnuta služba, která není finanční činností, odvede se DPH z ceny obvyklé.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod.

Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1.1.2013 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 18.8.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,050 - -0,04%
USD 22,225 - -0,16%

Přihlášení

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster