MOJE OBJEDNÁVKA

Košík je prázdný

Základní informace

Pojištění pravidelných výdajů je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže řešit nepříjemné životní situace - zajistí vyplacení jednorázového plnění či měsíčních plateb v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání, plné invalidity,úmrtí.
Tato služba nelze sjednat k Internetovému Osobnímu účtu (iÚčtu).

Srovnání jednotlivých variant

Pojištění pravidelných vkladů Soubor pojištění
A+ A+ B B+
Měsíční plnění (maximálně 6 měsíců) Pracovní neschopnost 2 500 Kč 5 000 Kč 2 500 Kč 5 000 Kč
Ztráta zaměstnání - - 2 500 Kč 5 000 Kč
Jednorázové plnění Plná invalidita 25 000 Kč 50 000 Kč 25 000 Kč 50 000 Kč
Úmrtí 25 000 Kč 50 000 Kč 25 000 Kč 50 000 Kč
CENA (měsíčně) 49 Kč 99 Kč 99 Kč 169 Kč

Podmínky pro sjednání

Pro sjednání pojištění stačí, když klient prohlásí, že:
  • je mladší 60 let;
  • je dle svého vědomí zdráv;
  • není poživatelem starobního, částečného ani plného invalidního důchodu;
  • není v pravidelné lékařské péči ani pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků;
  • není v pracovní neschopnosti.
A pro varianty B a B+ navíc, že:
  • je zaměstnán(a) v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byl(a) zaměstnán(a) v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících a není ve zkušební době;
  • v posledních třech kalendářních měsících před sjednáním pojištění nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru;
  • nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele;
  • neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na ukončení pracovního poměru dohodou.
Pojištění k Osobnímu účtu může sjednat jak majitel účtu, tak disponující osoba, pokud jí k tomu dá souhlas majitel účtu.