MOJE OBJEDNÁVKA

Košík je prázdný

Základní informace

Pojištění právní ochrany je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny. Jeho účelem je pomoci klientům v situaci, kdy si nebudou vědět rady, jak vyřešit neuznanou reklamaci, škodu, která vznikne vadným výrobkem či nedodáním již zaplaceného zboží .

Hlavní výhody

 • Jednoduchost a komfort
  Stačí vyslovit souhlas s podmínkami pro poskytování asistenčních služeb a klient se stává účastníkem asistenčních služeb. Poplatek za asistenční službu je inkasován z účtu klienta.
 • Non-stop asistenční servis
  Klient má v případě sjednání služby k dispozici non-stop asistenční servis, který mu zajistí pomoc 24 hodin denně po 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
 • Zajímavý rozsah služeb
  Klient získává jednoduchý přístup k široké nabídce asistenčních služeb, které mu zajistí pomoc v nouzových situacích

Srovnání jednotlivých variant

Porovnání jednotlivých variant

Varianta Popis služeb
Úroveň A Právní poradenství pro zakoupené zboží, tzn. právní porada ve vztazích vyplývajících z kupní smlouvy k movité věci.
Úroveň A+ Právní poradenství pro zakoupené zboží, nemovité věci nebo služby, tzn. právní porada v závazkových právních vztazích, jejichž předmětem je movitá, nemovitá věc nebo služba
Úroveň B Komplexní právní ochrana pro zakoupené zboží, tzn. právní ochrana ve vztazích vyplývajících z kupní smlouvy k movité věci.
Úroveň B+ Komplexní právní ochrana pro zakoupené zboží, nemovité věci nebo služby, tzn. v závazkových právních vztazích, jejichž předmětem je movitá, nemovitá věc nebo služba.
Pojištění se vztahuje na majitele běžného účtu a rovněž na osoby žijící s majitelem účtu ve společné domácnosti, a to:
 • manželku nebo manžela
 • partnera, který s majitelem účtu uzavřel partnerství dle zákona č.115/2006 Sb.
 • druha nebo družka majitele účtu
 • děti majitele účtu či osob uvedených výše do dovršení 18 let věku

Porovnání cen jednotlivých variant

  Úroveň A Úroveň A+ Úroveň B Úroveň B+
CENA 19 Kč měsíčně 39 Kč měsíčně 49 Kč měsíčně 69 Kč měsíčně
Pojištění k Osobnímu účtu může sjednat jak majitel účtu, tak disponující osoba, pokud jí k tomu dá souhlas majitel účtu.

Podmínky pro sjednání

 1. Jsem srozuměn/a a souhlasím s tím, že sjednané sjednání pojištění se řídí rámcovou smlouvou a všeobecnými pojistnými podmínkami Pojišťovny České spořitelny, které jsou k dispozici na webových stránkách pojistníka (www.csas.cz v části dokumenty ke stažení nebo na www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/pojisteni-pravni-ochrany v části dokumentů ke stažení
 2. Souhlasím s tím, aby Banka předala mé osobní údaje (včetně rodného čísla) a čísla účtu pojistiteli.
 3. souhlasím s platbou měsíčního poplatku za udržování pojištění dle výběru příslušného souboru pojištění.