MOJE OBJEDNÁVKA

Košík je prázdný

Základní informace

S Cestovním pojištěním k platební kartě Visa Business budete na nečekané situace připraveni ať už budete kdekoliv. V rámci tohoto pojištění získáte mimo jiné pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou jiné osobě,pojištění zavazadel či asistenční služby.
V případě, že chcete pojistit i svou rodinu, doporučujeme pořídit také Cestovní pojištění Comfort Family ke kartě Visa Business.

Pojistná krytí

ZÁKLADNÍ POJISTNÁ KRYTÍ
Maximální souvislá doba pobytu 90 dní
POJISTNÉ PLNĚNÍ POJISTNÉ ČÁSTKY (V KČ)
Léčebné výlohy 1,5 mil.
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu a trvalé následky úrazu 1 mil.
Odpovědnost za újmu 200 tis.
Ztráta a poškození zavazadel 10 tis.*
Spoluúčast 500
Limit na jednu věc 3 tis.
Zpoždění zavazadel ---
Zpoždění letu ---
Územní platnost Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou mimo území České republiky a mimo země trvalého pobytu držitele karty.
ASISTENČNÍ SLUŽBY**
POJISTNÉ PLNĚNÍ POJISTNÉ ČÁSTKY (V KČ)
Repatriace 500 tis.
Repatriace tělesných ostatků 250 tis.
Náhrada na pořízení rakve 50 tis.
Právní pomoc 50 tis.
Autonehoda-kauce 150 tis.
Regresní řízení - právní pomoc 50 tis.
Cest. výdaje pro náhradního pracovníka na zastoupení pojištěného ---
Cest. výdaje pro rodinného příslušníka 65 tis.
Ztráta cestovních dokumentů ---
Max. limit plnění na 1 pojistnou událost v rámci asistence 500 tis.