800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

 

Společnost ECM Real Estate Investments A.G., registrovaná v Lucembursku, vlastnící řadu projektových společností, které se zabývající především developerskými projekty v oblasti nemovitostí v České republice a Ruské federaci, dne 5.12.2006 ukončila primární nabídku svých akcií.

Souhrnné informace o úpisu

Konečný počet vydávaných akcií:

V rámci kombinované nabídky vydává společnost ECM celkem 1 590 030 akcií, přičemž 159 003 akcií je umísťováno drobným investorům v České republice a 1 431 027 institucionálním investorům mimo území Spojených států amerických.

Konečná Nabídková cena:

47 EUR / 1 318.30 Kč

Způsob krácení objednávek drobných investorů stanovený ECM:

 

 - Objednávky do 100 akcií včetně obdrží 38% alokaci
- Objednávky nad 100 akcií obdrží 10%-ní alokaci (prvních 100 akcií bude kráceno na 38% a objednané akcie nad 100 budou kráceny na 10%)

 

Dodání akcií:

8. prosince 2006

Burza:

Burza cenných papírů Praha, a.s., hlavní trh. První den pro řádné obchodování je 11. prosince 2006.

Dividendy:

Společnost neplánuje vyplácet dividendy ve formě hotovosti či nových akcií v letech 2006 a 2007.

Práva spojená s akciemi:

S každou akcií je spojeno jedno hlasovací právo.

ISIN:

LU0259919230

Kontakt pro případné dotazy: 224 995 300.

 

Před seznámením s prospektem a doplněním prospektu, prosím věnujte pozornost tomuto upozornění:

V souladu se zákonem České republiky č. 256/2006 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, Česká republika, tímto uveřejňuje prospekt a další informace nebo dokumenty, jejichž uveřejnění jí ukládá tento zákon.

Prospekt v anglickém jazyce ohledně retailové veřejné nabídky a kotace kmenových akcií ECM Real Estate Investments A.G. byl schválen lucemburskou Commission de Surveillance du Secteur Financier dne 29. listopadu 2006. Schválený prospekt a jeho české shrnutí byly dne 29. listopadu 2006 uveřejněny v souladu s příslušnými právními předpisy na webových stránkách emitenta (www.ecm.cz), společnosti Česká spořitelna, a.s., (www.csas.cz) a společnosti brokerjet České spořitelny, a.s. (www.brokerjet.cz).

Dodatek prospektu  v anglickém jazyce, obsahující m.j. informaci o konečné ceně a počtu vydávaných akcií, byl schválen lucemburskou Commission de Surveillance du Secteur Financier dne 6. prosince 2006. Schválený dodatek prospektu byl dne 6. prosince 2006 uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy na webových stránkách emitenta (www.ecm.cz), společnosti Česká spořitelna, a.s., (www.csas.cz) a společnosti brokerjet České spořitelny, a.s. (www.brokerjet.cz).

Tyto materiály nepředstavují nabídku k prodeji nebo výzvu k nabídce koupit jakékoliv cenné papíry ve Spojených státech nebo jakékoliv jiné jurisdikci, v níž taková nabídka nebo výzva není povolena a tyto materiály nejsou určeny osobám, jimž je nezákonné takovou nabídku nebo výzvu učinit. Tyto materiály nejsou určeny osobám ve Spojených státech a přístup těchto osob k nim je zakázán.

Prohlížení těchto informací může být v některých jurisdikcích nezákonné. V jiných jurisdikcích mohou prohlížet tyto informace pouze některé kategorie osob.

Společnost Česká spořitelna, a.s. nečiní žádnou veřejnou nabídku cenných papírů v Lucembursku. Společnost Česká spořitelna, a.s., a to přímo ani nepřímo, nenabízí žádné cenné papíry mimo území České republiky. Společnost Česká spořitelna, a.s., především, a to přímo ani nepřímo, nenabízí žádné cenné papíry ve Spojených státech nebo do Spojených států. Cenné papíry nebyly a nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech USA z roku 1933 (US Securities Act of 1933). Tudíž, za předpokladu, že se neuplatní výjimka podle příslušného zákona o cenných papírech, nesmí být žádné takové cenné papíry nabídnuty, prodány, prodány zpět, doručeny nebo distribuovány, přímo či nepřímo, ve Spojených státech nebo do Spojených států.

Dokumenty na následujících stránkách nejsou a nesmí být zveřejněny nebo jinak předány, distribuovány nebo odeslány mimo území České republiky a osoby, které tyto dokumenty obdrží, je nesmí distribuovat nebo odeslat mimo území České republiky.  

Dokumenty na následujících stránkách nejsou a nesmí být zveřejněny nebo jinak předány, distribuovány nebo odeslány ve Spojených státech nebo do Spojených států a osoby, které tyto dokumenty obdrží, je nesmí distribuovat nebo odeslat ve Spojených státech nebo do Spojených států.  

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 25.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,040 - -0,12%
USD 21,741 - -0,61%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster