800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

FLEXI životní pojištění - JUNIOR

Pomáhá při karambolech dětí, spoří na dospělý život.

Zhodnocení

Povinná rizika:

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu dítěte

 • ochrana proti finančním dopadům úrazu s trvalými následky
 • získáte prostředky na změny, které taková situace vyžaduje (úprava bytu, změna zaměstnání, zajištění ošetřovatelky atd.)
 • pojistná částka 100 000 Kč – 2 500 000 Kč, se čtyřnásobnou progresí

Pojištění zproštění od placení pojistného v případě úmrtí dospělého pojištěného (povinné pouze u běžně placených smluv)

 • v případě tragické události v rodině hradí pojistné pojišťovna
 • dítě nadále zůstává pojištěno v původním rozsahu až do předem stanoveného konce

Další volitelně pojištěná rizika:

Pojištění pro případ vážných nemocní a ůrazů dítěte

 • pojištění se vztahuje na 30 onemocnění a operativních zákroků
 • poskytnuté pojistné plnění vám v takovém případě umožní věnovat dítěti zvýšenou péči a dopřát mu nadstandardní léčbu
 • pojistná částka až 1 000 000 Kč

Pojištění denního odškodného při léčení úrazu dítěte

 • za každý den léčení úrazu, pokud dosáhlo min. 8 dnů, zpětně od prvního dne je vypláceno sjednané denní odškodné až 800 Kč
 • denní odškodné můžete použít na úhradu výpadku příjmu
 • toto pojištění lze sjednat také s progresí

Pojištění hospitalizace dítěte

 • při hospitalizaci dítěte z důvodu úrazu nebo nemoci trvající déle než 24 hodin obdržíte pojistné plnění ve výši až 1 000 Kč denně
 • pro doprovod zákonného zástupce (následně od 15. dne vyplácíme dvojnásobné plnění)
 • pro pobyt v rehabilitačním ústavu, pokud bezprostředně navazuje na hospitalizaci po vážné nemoci, operaci či úrazu
 • využijete např. na ušlý příjem pečující matky

Pojištění invalidity a dlouhodobé péče

 • zahrnuje invaliditu 3. stupně a dlouhodobou péči od II. stupně závislosti
 • pojistná částka 10 000 Kč až 1 000 000 Kč
 • vstupní věk 0-18 let, výstupní věk maximálně 25 let


Pojištění pro případ úmrtí dospělého pojištěného z jakýchkoliv příčin*

 • v případě úmrtí dospělého pojištěného dostane dítě pojistnou částku ve dvou splátkách (30 % ihned a 70 % je převedeno do kapitálové hodnoty smlouvy, zhodnocováno a vyplaceno na konci pojištění)
 • dítě zůstává zabezpečené i v případě tragické události v rodině
 • maximální pojistná částka není omezena, minimum je 10 000 Kč
 • v rámci tohoto pojištění lze také čerpat zálohové plnění při terminálním stadiu onemocnění u dospělého pojištěného (onemocnění, jehož průběh vede s vysokou pravděpodobností k úmrtí pojištěného do 12 měsíců od data stanovení prognózy) – záloha je vyplácena ve výši 60 % sjednané pojistné částky a je rozdělena na 30 %, které vyplácíme pojištěnému dítěti, a 70 %, které převádíme do kapitálové hodnoty pojistné smlouvy, zbývající částka je vyplacena při úmrtí dospělé pojištěné osoby

Pojištění invalidity dospělého pojištěného*

 • v případě uznání invalidity 3. stupně nebo přiznání příspěvku na péči (stupeň závislosti II. a vyšší) u dospělého pojištěného bude vyplacena sjednaná pojistná částka, která musí být ve stejné výši jako u pojištění pro případ úmrtí (maximálně však 10 000 000 Kč)

* V případě běžně placeného pojistného (tj. pojistného placeného měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně).

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster