800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

FLEXI životní pojištění - JUNIOR

Pomáhá při karambolech dětí

Zhodnocení

Povinná rizika:

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu dítěte

 • ochrana proti finančním dopadům úrazu s trvalými následky
 • získáte prostředky na změny, které taková situace vyžaduje (úprava bytu, změna zaměstnání, zajištění ošetřovatelky atd.)
 • pojistná částka 100 000 Kč – 2 500 000 Kč, se čtyřnásobnou progresí

Pojištění zproštění od placení pojistného v případě úmrtí dospělého pojištěného (povinné pouze u běžně placených smluv)

 • v případě tragické události v rodině hradí pojistné pojišťovna
 • dítě nadále zůstává pojištěno v původním rozsahu až do předem stanoveného konce

Další volitelně pojištěná rizika:

Pojištění pro případ vážných nemocní a úrazů dítěte

 • pojišťovna plní maximálně 3x vždy ve stoprocentní výši za nesouvisející diagnózy
 • pojištění se vztahuje na 30 onemocnění a operativních zákroků
 • poskytnuté pojistné plnění vám v takovém případě umožní věnovat dítěti zvýšenou péči a dopřát mu nadstandardní léčbu
 • pojistná částka až 10 000 000 Kč

Pojištění denního odškodného při léčení úrazu dítěte

 • za každý den léčení úrazu, pokud dosáhlo min. 8 dnů, zpětně od prvního dne je vypláceno sjednané denní odškodné až 800 Kč
 • denní odškodné můžete použít na úhradu výpadku příjmu
 • toto pojištění lze sjednat také s progresí

Pojištění hospitalizace dítěte 

 • při hospitalizaci dítěte z důvodu úrazu nebo nemoci trvající déle než 24 hodin obdržíte pojistné plnění ve výši až 1 000 Kč denně
 • pro doprovod zákonného zástupce (následně od 15. dne vyplácíme dvojnásobné plnění)
 • pro pobyt v rehabilitačním ústavu, pokud bezprostředně navazuje na hospitalizaci po vážné nemoci, operaci či úrazu (plníme za maximálně 14 dnů)
 • využijete například na ušlý příjem pečující matky

Pojištění invalidity a dlouhodobé péče

 • zahrnuje invaliditu 3. stupně a dlouhodobou péči od II. stupně závislosti
 • pojistná částka 10 000 Kč až 1 000 000 Kč
 • vstupní věk 0-18 let, výstupní věk maximálně 25 let
 • pokud se pojištěné dítě stane následkem úrazu způsobeného při dopravní nehodě invalidním 3. stupně, nebo mu bude přiznán příspěvek na péči, vyplácíme dvojnásobek pojistné částky platné ke dni vzniku úrazu (maximálně 1 000 000 Kč navíc)

Pojištění ošetřování dítěte

 • vyplatíme Vám pojistné plnění na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře o potřebě nepřetržitého ošetřování vašeho dítěte, a to následně od 29. dne ošetřování dítěte z důvodu úrazu nebo nemoci dítěte (maximálně můžete získat plnění za 365 dnů). Ošetřující osobou nemusí být zákonný zástupce. Hlídat může i babička nebo sousedka či paní na hlídání. Pokud je ošetřující osoba s dítětem nepřetržitě přítomna v nemocnici, pak Vám vyplatíme pojistné plnění i za hospitalizaci dítěte.

Pojištění pro případ úmrtí dospělého pojištěného z jakýchkoliv příčin*

 • v případě úmrtí dospělého pojištěného dostane dítě pojistnou částku ve dvou splátkách (30 % ihned a 70 % je převedeno do kapitálové hodnoty smlouvy, zhodnocováno a vyplaceno na konci pojištění)
 • dítě zůstává zabezpečené i v případě tragické události v rodině
 • maximální pojistná částka není omezena, minimum je 10 000 Kč
 • v rámci tohoto pojištění lze také čerpat zálohové plnění při terminálním stadiu onemocnění u dospělého pojištěného (onemocnění, jehož průběh vede s vysokou pravděpodobností k úmrtí pojištěného do 12 měsíců od data stanovení prognózy) – záloha je vyplácena ve výši 60 % sjednané pojistné částky a je rozdělena na 30 %, které vyplácíme pojištěnému dítěti, a 70 %, které převádíme do kapitálové hodnoty pojistné smlouvy, zbývající částka je vyplacena při úmrtí dospělé pojištěné osoby

Pojištění invalidity dospělého pojištěného*

 • v případě uznání invalidity 3. stupně nebo přiznání příspěvku na péči (stupeň závislosti II. a vyšší) u dospělého pojištěného bude vyplacena sjednaná pojistná částka, která musí být ve stejné výši jako u pojištění pro případ úmrtí (maximálně však 10 000 000 Kč)

* V případě běžně placeného pojistného (tj. pojistného placeného měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně).

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster