MOJE OBJEDNÁVKA

Košík je prázdný

Základní informace

Tato služba Vám umožní skládat mimořádné splátky hypotéky bez poplatku i v průběhu období platnosti fixované úrokové sazby. Výše každé mimořádné splátky může být až 20 % z úvěrové částky. Službu lze sjednat k novým i stávajícím hypotékám.

Podmínky pro uplatnění

Klient je oprávněn kdykoli k poslednímu dni kteréhokoli měsíce zaplatit mimořádnou splátku úvěru bez předchozího písemného souhlasu banky, přičemž není povinen platit poplatek za mimořádnou splátku. Tím není dotčeno právo provádět mimořádné splátky v souladu s příslušnými ustanoveními obchodních podmínek.

  • Každá taková mimořádná splátka musí být bance předem písemně oznámena.
  • První takovou mimořádnou splátku je klient oprávněn učinit po uhrazení minimálně 12 pravidelných měsíčních anuitních splátek počínaje od data sjednání služby.
  • Každou další mimořádnou splátku je klient oprávněn učinit po uhrazení dalších 12 pravidelných měsíčních anuitních splátek od zaplacení předchozí mimořádné splátky.
  • Výše každé takové mimořádné splátky nesmí překročit 20 % z úvěrové částky.

Jak mohu tuto službu získat?

Stačí vložit produkt do košíku a odeslat objednávku. Následující pracovní den Vás bude kontaktovat bankéř a dojedná s Vámi vše potřebné.