800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Konsolidace půjček

Spojte své půjčky do jedné a usnadněte si život nižšími měsíčními splátkami

Práva spotřebitele

Předčasné splacení:

Spotřebitel je oprávněn předčasně splatit úvěr nebo jakoukoli jeho část kdykoliv po dobu trvání úvěrového vztahu, přičemž banka má v takovém případě nárok na náhradu nutných a objektivně vynaložených nákladů; bližší podmínky pro uplatnění práva na předčasné splacení, jakož i výše náhrady souvisejících nákladů, budou stanoveny v příslušné smlouvě o úvěru.

Odstoupení:

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o úvěru, bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření; bližší podmínky pro uplatnění práva na odstoupení, jakož i povinnosti spotřebitele vyplývající z uplatnění takového práva, budou stanoveny v příslušné smlouvě o úvěru.

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster