800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Závažných důvodů, proč je nutné důchodový systém reformovat, je hned několik. Vzhledem ke stárnutí populace totiž brzy na důchody, jak je níže doloženo, nebude dost peněz a současný systém je proto dále neudržitelný.

Nepříznivý vývoj se už nedá zvrátit

Dosavadní důchodový systém je založen na mezigenerační solidaritě. Současní plátci pojištění odvádějí peníze do společného státního fondu, ze kterého jsou vypláceny důchody současným důchodcům. Za tuto solidaritu získává pojištěnec příslib, že až dosáhne důchodového věku, bude i jeho důchod financován generací mladší, která bude také odvádět pojistné do společného fondu.

Ačkoliv tento systém dosud fungoval, v následujících letech se bohužel stane dále neudržitelný a je nutné jej reformovat. Důvody, proč je reforma nutná, jsme shrnuli do těchto tří oblastí: Nepříznivý demografický vývoj, ekonomický vývoj a nevýhodné parametrické nastavení.

Nepříznivý demografický vývoj

Generace ročníků 70. a 80. let, nazývané pro populační politiku minulého režimu jako „Husákovy děti,“ výrazně početně převyšuje generace 90. let a mladší. Ačkoliv se v současnosti lehce zvedl počet narozených dětí, jejich počet není stále dostatečný na to, aby dorovnal populační deficit.

Nepříznivý poměr posiluje také fakt, že díky medicínskému pokroku a neohrožení populace válkami dochází ke zvyšování tzv. naděje na dožití. Zatímco například dnes narozený chlapec má naději na dožití 74 let, během příštích padesáti let se tato naděje zvýší o dalších téměř 10 let. To jinými slovy znamená, že důchody nejenže pobírá větší počet osob, ale ještě je navíc pobírají delší dobu.

 

Demografický ukazatel pro ČR 2002 2010 2065
Podíl obyvatelstva v důchodovém věku 20,4 % 22,5 % 35,7 %
Průměrný věk obyvatelstva 39,1 let 41,1 let 47,7 let

Zdroj: ČSÚ 

Nepříznivý ekonomický vývoj

Nejen výdajová strana se kvůli populačnímu vývoji dostává do problému, současně také klesá strana příjmová. Růst podílu obyvatelstva v důchodovém věku při nedostatečné porodnosti totiž analogicky způsobuje klesání podílu pracujících. Podle odhadů expertní Bezděkovy komise, která se věnovala analýze důchodového systému ČR, se kvůli tomu bude důchodový systém propadat každoročně o schodek ve výši 4-5 % HDP. Konkrétní výše deficitu se odvíjí od ekonomického vývoje ČR a také od výše valorizace důchodů.

Podle propočtů Bezděkovy komise by kumulovaný deficit důchodového účtu dosáhl v roce 2065 asi 110 % HDP. Pro představu, v roce 2010 byl hrubý domácí produkt české ekonomiky 3,67 bilionů korun. Takto obrovský propad není možné krýt pouhým posilováním příjmové strany. Zvláště při ohledu na to, že již nyní je celkové zatížení odvody z mezd v ČR jedno z nejvyšších na světě.

Nevýhodné parametrické nastavení

Dosavadní výpočet důchodu potlačoval zásluhovost. Došlo proto k úpravě parametrů tzv. Malou důchodovou reformou. Ústavní soud uložil zákonodárci v novém způsobu výpočtu platného od 30. září 2011 zvýšit více zásluhovost a tedy zohlednit u vyšších příjmových skupin adekvátní výpočet důchodu. Míra zásluhovosti se bude zvyšovat i v dalších letech.

Princip současného systému je nevýhodný ještě z dalších důvodů, například umožňuje jen minimální diverzifikaci příjmů v důchodu. Jediným produktem je v tuto chvíli penzijní připojištění, které ale tvoří jen velmi malou část příjmů důchodců. Pokud by proto například stát z nějakého důvodu na vyplácení důchodů neměl dostatek prostředků, dojde k bezprostřednímu existenčnímu ohrožení milionů českých důchodců, kteří nemají jiné zdroje příjmů.

 

Makroekonomická kritéria 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2100
Příspěvková sazba (% hrubé mzdy) 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0
Příjmy (% HDP) 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
Výdaje (% HDP) 8,0 8,2 9,1 11,0 12,4 12,7 12,5 12,6 13,0
Saldo (% HDP) 0,4 0,2 -0,7 -2,6 -4,0 -4,3 -4,3 -4,0 -4,5
Kumulované saldo (% HDP) 2,4 6,3 4,4 -12,0 -42,7 -88,5 -127,2 -166,2 -244,1

Zdroj: Bezděk a kol. Závěrečná zpráva. Praha, 2005

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 26.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,030 - -0,04%
USD 21,902 + 0,74%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster