800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

s tím, aby Česká spořitelna, a.s. zpracovávala mé osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas uděluji v rozsahu, v jakém je uvedeno zde. [nové okno] Dále souhlasím s poskytnutím Programu výhod dle podmínek uvedených zde [nové okno].

Ceny za vedení Osobního účtu ČS a souvisejících služeb se řídí příslušným ceníkem ČS [nové okno]. Vedení Osobního účtu ČS se službami uvedenými v tomto návrhu  je pro první rok od data účinnosti smlouvy o Osobním účtu ČS zdarma.
 
Dále prohlašuji, že:

  • Jsem se seznámil s obsahem Všeobecných obchodních podmínek České spořitelny, a.s. [nové okno] a Smluvními dokumenty [nové okno], které upravují podmínky pro zřízení a vedení Osobních účtů České spořitelny, a.s. a další práva a povinnosti smluvních stran (dále jen „smluvní dokumenty“), bez výhrad s nimi souhlasím a zavazuji se jimi po uzavření smlouvy o Osobním účtu ČS řídit. 
  • Beru na vědomí, že založením Programu výhod budu, s účinností od akceptace Žádosti Bankou, vyřazen/a pro oblast debetních karet z účasti v Bonus programu České spořitelny, a.s., a to ve vztahu ke všem svým účtům již zařazeným v Bonus programu. Bonus program nebude moci být po akceptaci této Žádosti aktivován ani u mých dalších účtů dosud nepřiřazených Bonus programu, ani u účtů mnou v budoucnu zřizovaných. Zásady platné pro vyřazení z účasti v Bonus programu dopadají i na držitele debetních karet vydaných k mým účtům. Body, získané do akceptace této Žádosti, jsem oprávněn/a čerpat podle podmínek Bonus programu na objednané odměny nejdéle po dobu tří let od akceptace této Žádosti. Současně beru na vědomí, že opětovné zařazení mých účtů do Bonus programu není možné ani v případě ukončení Programu výhod.
  • Všechny shora uvedené údaje týkající se mé osoby jsou pravdivé a úplné a souhlasím s tím, aby Česká spořitelna, a.s. ověřila  pravdivost a úplnost údajů uvedených v tomto návrhu. Beru na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů bude tento návrh na uzavření smlouvy o Osobním účtu ČS odmítnut.
  • Jsem si vědom toho, že Osobní účet ČS není určen k podnikání. 
  • Odesláním tohoto návrhu vyslovuji souhlas s plněním Banky podle smluv o zvolených produktech/službách před uplynutím lhůty, ve které jsem oprávněn od smluv odstoupit v souladu s § 54a a násl., zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

 

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 26.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,030 - -0,04%
USD 21,902 + 0,74%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster