800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

s tím, aby Česká spořitelna, a.s. zpracovávala mé osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas uděluji v rozsahu, v jakém je uvedeno zde. [nové okno]

Ceny za vedení Osobního účtu ČS a souvisejících služeb se řídí příslušným ceníkem ČS [nové okno].
 
Dále prohlašuji, že:

  • Jsem se seznámil s obsahem Všeobecných obchodních podmínek České spořitelny, a.s. [nové okno] a Smluvními dokumenty [nové okno], které upravují podmínky pro zřízení a vedení Osobních účtů České spořitelny, a.s. a další práva a povinnosti smluvních stran (dále jen „smluvní dokumenty“), bez výhrad s nimi souhlasím a zavazuji se jimi po uzavření smlouvy o Osobním účtu ČS řídit. 
  • Všechny shora uvedené údaje týkající se mé osoby jsou pravdivé a úplné a souhlasím s tím, aby Česká spořitelna, a.s. ověřila  pravdivost a úplnost údajů uvedených v tomto návrhu. Beru na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů bude tento návrh na uzavření smlouvy o Osobním účtu ČS odmítnut.
  • Jsem si vědom toho, že Osobní účet ČS není určen k podnikání. 
  • Odesláním tohoto návrhu vyslovuji souhlas s plněním Banky podle smluv o zvolených produktech/službách před uplynutím lhůty, ve které jsem oprávněn od smluv odstoupit v souladu s § 54a a násl., zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

 

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 26.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,030 - -0,04%
USD 21,902 + 0,74%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster