800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Zahraniční platební styk

1) Hloubková kontrola

Provádění hloubkové kontroly klienta při vstupu do obchodního vztahu a při platebním styku s osobami a finančními institucemi z rizikových teritorií ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

  • Banka je oprávněna provádět hloubkovou kontrolu a věnovat maximální obezřetnost vůči klientům se vztahem k zemím, které mají závažné nedostatky v systému prevence praní peněz a financování terorismu (AML/CFT).
  • Banka nevykonává zahraniční převody ve prospěch íránských bank.
  • Banka dále nevykonává platební styk ani nenavazuje obchodní vztah s osobami, subjekty nebo orgány, na které se vztahují mezinárodní sankce.

Aktuální seznam rizikových teritorií

Afghánistán, Albánie, Anguilla, Antigua a Barbuda, Armenie, Aruba, Ázerbájdžán, Bahamy, Barbados, Barma/Myanmar, Belize, Bělorusko, Bermudy, Bosna a Hercegovina, Britské Panenské ostrovy, Cookovy ostrovy, Cote d'Ivoire, Čad, Demokratická republika Kongo, Egypt, Eritrea, Gibraltar, Grenada, Guernsey, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Írák, Írán, Jersey, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Kolumbie, Korejská lidově demokratická republika, Kuba, Kypr, Laos, Libanon, Libérie, Libye, Maledivy, Malta, Maroko, Marshallovy ostrovy, Montserrat, Nauru, Nepál, Nigérie, Niue, Nizozemské Antily, Pákistán, Papua Nová Guinea, Peru, Rovníková Guinea, Rusko, Rwanda, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Súdán, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Sýrie, Tunis, Turks a Caicos, Turkmenistán, Uganda, Uzbekistán, Vanuatu, Yemen (Jemen), Zimbabwe.

2) Omezení transakcí klientů ze specifických zemí

Platební styk do zemí Írán, Sýrie, Korejská lidově demokratická republika (KLDR), Súdán a Jižní Súdán, Myanmar, Kuba nesmí být prováděn v USD.

3) Nařízení Rady (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu.

  • Toto nařízení přináší zejména omezení obchodu se zbožím a technologiemi dvojího užití, jakož i s klíčovými zařízeními a technologiemi, které by mohly být použity v petrochemickém průmyslu a dále omezuje íránský bankovní sektor, včetně íránské centrální banky.
  • Upravuje povinnost, pro transakce při nichž íránská osoba, subjekt nebo orgán*) využívá poskytovatelů služeb se sídlem mimo Írán, předem oznamovat transakce (hotovostní/bezhotovostní)  v hodnotě nad 10.000 € do 399.999 €  a  žádat o povolení transakcí v hodnotě nad tuto částku. U plateb v souvislosti s potravinami, zdravotní péčí, zdravotnickým vybavením, zemědělskými či humanitárními účely se převody nad 10.000 € (bez omezení horní hranice) pouze předem oznámí.
  • Oznamovat a žádat o povolení lze prostřednictvím interaktivního formuláře dostupného na http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-sankce/prehled-sankci/iran/2355 [nové okno] přímo na Finanční analytický útvar Ministerstva financí nebo prostřednictvím banky s dostatečným časovým předstihem.
  • Výše uvedené se nevztahuje na situaci, kdy je platba zasílána do/přes íránskou banku (viz bod 2).

4) Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Toto nařízení vstoupilo v platnost dne 1. srpna 2014 a plynou z něj určitá omezující opatření, která se dotýkají bankovního sektoru. Proto prosím vezměte na vědomí, že při platebním styku (obchodním vztahu) s ruskou protistranou můžete být vyzváni ke kontrole ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. k doložení relevantních podkladů, abychom vyloučili případné porušení mezinárodních sankcí  plynoucích ze zákona č. 69/2006 Sb.

Konsolidované znění nařízení Rady (EU) č. 833/2014 naleznete na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0833-20140912&qid=1414160789685&from=CS [nové okno]. Spolu s pokynem Evropské Komise k provádění některých ustanovení nařízení Rady (EU) č. 833/2014: Pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014 (.PDF, 253 kB)

Věnujte pozornost informacím o postupech vývozů v případech, na které dopadají vyhlášené sankce EU vůči Rusku, a které vydává Ministerstvo financí ČR společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu:
Manuál k postupu při sankcích vůči Rusku (.PDF, 219 kB)
Žádost o vývozní povolení pro zboží a technologie (.DOCX, 21 kB)

Dále byla přijata omezení týkající se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu v reakci na jejich protiprávní anexi. Při obchodování s partnery z Ruska je proto třeba dbát i na dodržování stanovených omezení vůči subjektům na Krymu. Mimo jiné nelze vyvážet zboží uváděné v příloze III nařízení Rady (EU) č. 692/2014, pokud by bylo určeno ke konečnému použití na Krymu. Příslušná opatření jsou obsažena v dokumentech na stránkách MF ČR: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/novinky-fau/2014/sankce-eu-ve-vztahu-k-rusku-zadost-o-pov-18676 [nové okno]


 *) Íránskou osobou, subjektem či orgánem se rozumí:
a) íránský stát nebo jakýkoli jeho orgán veřejné moci
b) fyzická osoba pobývající v Íránu či s bydlištěm v Íránu
c) právnická osoba, subjekt či organizace se sídlem v Íránu
d) právnická osoba, subjekt či organizace v Íránu či mimo Írán vlastněné nebo ovládané přímo nebo nepřímo jednou nebo několika výše uvedenými osobami nebo subjekty.

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster