800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

FLEXI životní pojištění

Pojištění, které poskytuje jistotu.

Pojistná ochrana již od 3. dne po podpisu smlouvy = předběžné krytí

Předběžné krytí je automaticky sjednáno na pojistnou dobu od třetího dne od podpisu návrhu smlouvy do dne uvedeného jako počátek pojištění, max. na 29 dnů (den podpisu je prvním dnem). Lze jej sjednat pouze pro pojistné smlouvy s počátkem pojištění stanoveným na 1. den následujícího měsíce po datu podpisu nabídky (nelze sjednat pro pojistné smlouvy  s tzv. odloženým počátkem pojištění)

Předběžné krytí dospělých se vztahuje na rizika sjednaná v návrhu s max. rozsahem:

 • základní pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin, vč. doplňkového pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin, max. 300 tis. Kč
 • pojištění invalidity s jednorázovou výplatou poj. částky (následkem úrazu), včetně připojištění, max. 300 tis. Kč
 • pojištění pro případ smrti následkem úrazu, max. 1,5 mil. Kč
 • pojištění trvalých následků úrazu, max. 1,5 mil. Kč
 • pojištění denního odškodného – úraz, max. 650 Kč/den
 • pojištění hospitalizace (následkem úrazu), max. 650 Kč/den
 • připojištění úrazu k pracovní neschopnosti, max. 650 Kč/den

Předběžné krytí dětí se vztahuje na rizika sjednaná v návrhu s max. rozsahem:

 • pojištění pro případ smrti následkem úrazu, max. 100 tis. Kč
 • pojištění trvalých následků úrazu, max. 1,5 mil. Kč
 • pojištění denního odškodného – úraz, max. 800 Kč/den, včetně připojištění
 • pojištění hospitalizace (následkem úrazu), max. 1 tis. Kč/den

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster