800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

FLEXI životní pojištění

Pojištění, které poskytuje jistotu.

BONUSY - Bonus za věrnost a za  bezeškodní průběh

Pokud splníte podmínky pro přiznání bonusů, které jsou uvedeny ve Speciálních pojistných podmínkách pro FLEXI, bude vám přiznán bonus. Takto můžete získat buď bonus za věrnost, nebo bonus  za  bezeškodní průběh, případně oba bonusy. Konkrétní výše bonusů je každoročně uváděna v tzv. Přehledu stavu pojistných smluv. O bonus nemusíte žádat, je vám připisován automaticky.

Bonus za věrnost

  • bonus ve výši 5 %* ze sjednaného a skutečně zaplaceného pojistného klient obdrží za prvních 15 let trvání smlouvy (adekvátní část bonusu je připisována vždy ke konci pojistného roku, necelý bonus je možné čerpat z kapitálové hodnoty až po 15 letech)
  • pro smlouvy uzavřené minimálně na 20 let

Bonus za bezeškodní průběh

  • bonus ve výši 10 %* z celkového rizikového pojistného klient obdrží každých pět let, pokud v tomto období nedojde k pojistné události

(Adekvátní část bonusu je připisovány vždy na konci pojistného roku, ale čerpat je možné bonus z kapitálové hodnoty až po pěti letech.)

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster