800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance


DŘÍVE NEŽ VÁM BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY INFORMACE NA NÁSLEDUJÍCÍ WEBOVÉ STRÁNCE, PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE. ZVOLENÍM MOŽNOSTI “ANO” NÍŽE POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE PŘČETLI, ZCELA JIM POROZUMNĚLI A SOUHLASÍTE S NÍŽE UVEDENÝMI OMEZENÍMI

Toto sdělení v žádném případě nezakládá a nemá zakládat nabídku prodeje nebo úpisu cenných papírů Společnosti na území Spojeného království, Spojených států amerických, Austrálie, Kanady nebo Japonska (nebo jakékoli jurisdikce, v níž je taková nabídka protiprávní) ani není a nemá být součástí takové nabídky ani takovou nabídku propagovat. Žádný z následujících dokumentů ani cenné papíry v nich uvedené nebyly registrovány nebo notifikovány v žádné zemi kromě Nizozemska, České republiky, Polska a Slovenska, zejména v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES a Americkým zákonem o cenných papírech.

Cenné papíry na následující webové stránce nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů („Americký zákon o cenných papírech“) a nesmějí být nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech amerických nebo osobám ze Spojených států amerických, pokud tyto cenné papíry nebudou registrovány podle Amerického zákona o cenných papírech nebo nebudou podléhat výjimce z registračních požadavků Amerického zákona o cenných papírech. Ve Spojených státech nebude uskutečněna veřejná nabídka zde uvedených cenných papírů. Informace obsažené na následující webové stránce nesmějí být distribuovány, zveřejněny nebo jinak šířeny, ať přímo nebo nepřímo, ve Spojených státech amerických.

Jediným právně závazným dokumentem obsahujícím informace o společnosti Fortuna Entertainment Group N.V. („Společnost“) a o veřejné nabídce akcií Společnosti na území České republiky, Slovenské republiky a Polska („Nabídka”) je prospekt („Prospekt”) připravený v souvislosti s nabídkou akcií Společnosti a jejich přijetím k obchodování na Burze cenných papírů Praha („BCPP”) a Burze cenných papírů Varšava („BCPV”).

Dne 6. října 2010 byl Prospekt schválen nizozemským orgánem dozoru nad kapitálovým trhem Autoriteit Financiële Markten („AFM”) a byl zpřístupněn veřejnosti po splnění podmínek stanovených v § 36f odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, § 125d odst. 2 slovenského zákona č. 566/2001 Z.z., o cenných papírech a investičních službách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o cenných papírech), ve znění pozdějších předpisů a čl. 37 polského zákona o veřejných nabídkách a podmínkách přijetí finančních instrumentů na organizovaný trh ze dne 2. července 2005, tedy poté, co byla Česká národní banka notifikována AFM o schválení Prospektu a obdržela osvědčení o schválení Prospektu spolu s Prospektem a shrnutím Prospektu v českém jazyce, polský orgán dozoru finančního trhu byl notifikován AFM o schválení Prospektu a obdržel osvědčení o schválení Prospektu spolu s Prospektem a shrnutím Prospektu v polském jazyce a poté, co byla Národná banka Slovenska notifikována AFM o schválení Prospektu a obdržela osvědčení o schválení Prospektu spolu s Prospektem a shrnutím Prospektu ve slovenském jazyce.

Prospekt v elektronické podobě byl zveřejněn v souladu s § 36h odst. 1 písm. a) a § 36h odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, § 125a odst. 2 slovenského zákona č. 566/2001 Z.z., o cenných papírech a investičních službách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o cenných papírech), ve znění pozdějších předpisů a čl. 47 polského zákona o veřejných nabídkách a podmínkách přijetí finančních instrumentů na organizovaný trh ze dne 2. července 2005.

Tištěné kopie Prospektu jsou k dispozici v sídle Společnosti v Nizozemsku, sídle společnosti Česká spořitelna, a.s. v České republice, sídle společnosti brokerjet České spořitelny, a.s. v České republice, sídle společnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. ve Slovenské republice a sídle společnosti UniCredit CAIB Poland S.A v Polsku a v místech, kde společnosti Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. a Dom Maklerski Pekao v Polsku poskytují služby klientům.

Informace obsažené na následující webové stránce nejsou určeny k distribuci mimo území České republiky, Slovenské republiky a Polska. Informace obsažené na následující webové stránce jsou určeny výhradně osobám, které mají svoje sídlo nebo místo trvalého pobytu na území České republiky, Slovenské republiky nebo Polska.

Zvolením možnosti „ANO“ níže potvrzujete, že sídlo vaší společnosti nebo místo vašeho trvalého pobytu je na území České republiky, Slovenské republiky nebo Polska. Otevření a prohlížení následující webové stránky v rozporu s výše uvedeným sdělením může zakládat porušení předpisů týkajících se obchodováním s cennými papíry v některých jurisdikcích.

Tímto přijímám výše uvedené podmínky

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 21.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,100 + 0,04%
USD 21,750 - -0,11%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster