800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Komu je určen

 • fyzickým osobám
 • právnickým osobám

Charakteristika a popis produktu

 • Co je to dluhopis

Dluhopis je cenný papír, který je závazkem emitenta (vydavatele) vyplácet ve stanovených termínech dohodnutý úrok (kupon) a na konci splatnosti vrátit investorovi nominální hodnotu dluhopisu. Investor se nákupem dluhopisu stává věřitelem emitenta.

Výnos do splatnosti – představuje celkový výnos, který získáte, pokud nakoupíte dluhopis za aktuální tržní cenu, držíte jej do doby splatnosti a zároveň reinvestujete kuponové platby plynoucí z dluhopisu.

 • Jak obchodovat s dluhopisy

Česká spořitelna zprostředkovává nákupy a prodeje na mimoburzovním trhu (přímé obchody mezi obchodníky s cennými papíry) s těmito tuzemskými dluhopisy:

 • státní dluhopisy
 • podnikové dluhopisy
 • hypoteční zástavní listy
 • eurobondy - dluhopisy emitované českými podniky v cizí měně

 

 • řada tuzemských dluhopisů má nominální hodnotu 10 tis. Kč a nakupovaný objem lze proto přizpůsobit  potřebám klienta
 • kurz neboli cena dluhopisu je uváděna v procentech

Příklad:
nominální hodnota dluhopisu je 10 tis. Kč
cena dluhopisu je 105,00 (%)
cena dluhopisu je 10500 Kč

 • částka zaplacená za dluhopis zahrnuje cenu dluhopisu a alikvotní úrokový výnos (AÚV), což je část nominálního výnosu, která připadá držiteli dluhopisu za období od emise dluhopisu nebo od výplaty posledního kuponu do prodeje dluhopisu
 • vypořádání dluhopisů a převod peněžních prostředků se děje standardně tři pracovní dny po uzavření obchodu (T+3)
 • peníze uložené v dluhopisech lze získat zpět prodejem dluhopisů (při prodeji dostanete zpět aktuální tržní cenu a naběhlý výnos - AÚV)

Obchodováním s dluhopisy lze dosáhnout dva druhy výnosů:

 • kapitálový výnos – cena při prodeji je vyšší než nákupní cena
 • úrokový (kuponový) výnos – kupon, vyplácený ve stanovených termínech

Výhody

Dluhopis s pevnou úrokovou sazbou (pevným kuponem)

 • nákup dluhopisů umožní klientovi uložit peněžní prostředky na určitou dobu za předem známou úrokovou sazbu - výnos do splatnosti

Dluhopis s pohyblivou úrokovou sazbou (proměnlivým kuponem)

 • vyšší výnos pro investora proti dluhopisům s pevným výnosem při rostoucí hladině úroků
 • dluhopisy vykazují nižší pohyb kurzů (cen) oproti dluhopisům s pevným výnosem

Dluhopis s nulovým kuponem

 • investor nemá starosti s investováním úrokových plateb
 • je dosahován vyšší kurzový zisk při klesající hladině úroků

Hypoteční zástavní listy (HZL)

 • nákup hypotečních zástavních listů umožní klientovi uložit peněžní prostředky na určitou dobu za předem známou úrokovou sazbu - výnos do splatnosti

Podmínky založení

 • komisionářská smlouva
 • minimální objem investice - 1 mil. Kč
 • investiční blokační účet určený pro poskytování investičních služeb
 • aktivní majetkový účet v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP) vedený Českou spořitelnou
 • majetkový účet v CDCP pro Vás otevře Česká spořitelna nebo můžete pod Českou spořitelnu převést tzv. nezařazený účet v CDCP (účet, který není vedený prostřednictvím žádného obchodníka s cennými papíry)


Potřebné doklady:
 

Soukromá klientela

 • platný průkaz totožnosti

 
Firemní klientela

 • doklad o právní subjektivitě
 • platný průkaz totožnosti osoby, která za danou právnickou osobu jedná
 • doklady potvrzující oprávnění osoby jednat za právnickou osobu 

Základní operace s produktem

 • nákup
 • prodej

Kdo prodává

Kdo poskytuje informace

Ceny

Sazebník České spořitelny pro obchodování s cennými papíry:

Ostatní informace

Právní upozornění

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 20.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,090 - -0,08%
USD 21,773 - -0,26%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster