800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Zahraniční platební styk

SEPA obecně

SEPA je jednotnou platební oblastí pro provádění plateb a inkas v EUR (Single Euro Payment Area) v rámci zemí EU/EHP. Jejím cílem je, aby byly převody v měně EUR prováděny napříč touto oblastí jednotně.

SEPA reguluje následující typy převodů:

 • Platby v měně EUR z účtů na účet tzv. SEPA Credit Transfer
 • Inkasa v měně EUR z účtu na účet tzv. SEPA Direct Debit

Geografické vymezení SEPA oblasti - převody v EUR do / ze zemí EU / EHP [nové okno]

Jaké změny přinese SEPA v České republice?

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 stanovilo závazné požadavky, které již země eurozóny musí od 1. února 2014 dodržovat. V České republice a ostatních neeurových zemí mají účinnost od 31. října 2016. 

Mezi hlavní požadavky, které vyplývají z Nařízení, patří především:

 • v případě platby v měně EUR v rámci EU/EHP nutnost uvádět číslo účtu příjemce ve tvaru IBAN a rovněž identifikátor banky příjemce ve tvaru BIC (swiftový kód), BIC kód je povinný do října 2016;
 • fyzické osoby-podnikatelé a právnické osoby musí od 31. 10. 2016 při předávání a přijímání hromadných úhrad používat formát zpráv dle normy ISO 20022 XML

Zpracování tuzemských plateb v měmě CZK v rámci České republiky zůstane beze změny a výše uvedené nařízení bude mít v ČR dopad pouze na SEPA platby a SEPA inkasa.


SEPA platba

" SEPA platby jsou rychlé převody peněžních prostředků v rámci SEPA prostoru."

SEPA Credit Transfer (SCT) je platba v eurech v rámci SEPA prostoru. Číslo účtu příjemce se uvádí ve formátu IBAN a banka příjemce platby je identifikována SWIFTovým kódem (BIC).

Hlavními výhodami jsou:

 • platba bez omezení převáděné částky,
 • částka je převedena mezi účty v plné výši,
 • poplatky společně sdílí plátce i příjemce banky, tzv. typ poplatku SHA,
 • platba je převedena na účet banky příjemce následující bankovní den po datu splatnosti příkazu a připsán ve stejný den ve stejný den ve prospěch účtu příjemce
 • do příkazu lze zadat doplňující údaje, které jsou příjemci platby předány v nezměněné podobě,
 • příkaz lze s příplatkem zpracovat stejný Obchodní den jako je den splatnosti příkazu

Jak zadat SEPA platbu:

 • předat vyplněný papírový platební příkaz - formulář [nové okno]
 • předat příkaz prostřednictvím služby přímého bankovnictví Business 24, Servis24 nebo MultiCash
 • importovat dávku SEPA platebních instrukcí přes Business 24, Business 24 Databanking nebo MultiCash.
 • Kdy používat poplatek typu OUR v rámci SEPA prostoru?

SEPA platby jsou definované typem poplatku sdíleným SHA, což znamená, že každý, jak příjemce tak i plátce hradí poplatky své banky. V rámci SEPA prostoru některé banky poskytují také možnost zasílat platby s typem poplatku OUR, kdy všechny poplatky hradí plátce. OUR poplatek je spojený s vyššími poplatky za platbu a příplatkem. Většina bank v eurových zemích neúčtuje za příchozí platbu poplatek a tudíž je použití poplatku OUR pro plátce nevýhodné a pro příjemce nepředstavuje žádnou výhodu. Doporučujeme proto pro platby v měně EUR používat SEPA platby s typem poplatku

SEPA inkaso

SEPA inkaso v měně EUR pro vás připravujeme již začátkem roku.

SEPA inkaso (SEPA Direct Debit – SDD) je bezhotovostní inkaso v eurech prováděno z platby. Prostřednictvím SDD může být hrazen například pronájem bytu či jiné nemovitosti, úhrada mýta, odebírané tiskoviny a pojistky. Rovněž mezi podnikatelskými subjekty je SDD výhodným nástrojem k úhradě finančních závazků a řízení cash flow.

K hlavním výhodám SEPA inkasa:

 • Všechny inkasní příkazy v rámci EHP je možné vysílat pouze z jednoho účtu, klient tudíž účty v různých zemích a tím komunikovat s dalšími bankami a vyplňovat různé příkazy k inkasu ani hlídat termíny splatnosti. Inkaso musí být 14 dní před splatností avizováno plátci například fakturou, není-li předem dohodnuto jinak.
 • SEPA inkaso není uvolňované ve prospěch čísla účtu příjemců, ale ve prospěch Identifikačního kódu příjemce (CID). Z toho vyplývá, že příjemce může inkasa, z důvodu snadnějšího řízení cash-flow, vysílat z různých účtů nebo naopak pouze z jednoho účtu dle své aktuální potřeby.
 • Rozdílné zpracovaní oproti stávající českému modelu, kdy příjemce očekává platby nebo odmítnutí po dobu až pěti bankovních dnů, kdežto u SEPA inkasa obdrží peníze nebo odmítnutí v den požadovaného vypořádání (což je výhoda při řízení jeho cash-flow).

Využívaní SDD předchází udělení Mandátu k SEPA inkasu plátcem příjemci. Mandát obsahuje informace o plátci a příjemci, identifikační číslo příjemce tzv. CID, jednoznačnou referenci tzv. UMR (Unique Mandate Reference). Plátce dále zajistí dostupnost svého účtu pro SEPA inkaso, některé banky podmiňují dostupnost podepsáním tzv. Souhlasu se SEPA inkasem. Příjemce si zaktivní službu pro vysílání příkazů k SEPA inkasu po podepsání smlouvy u své banky.

Aby tento způsob placení co nejvíce odpovídal potřebám klientů, existují 2 typy SEPA inkas (platební schémata):

SEPA inkaso spotřebitelské (SDD CORE)

 • přímé inkaso v měně EUR určené pro vypořádání závazků mezi fyzickými osobami spotřebiteli podnikatelskými subjekty,
 • garantuje plátci vrácení autorizované inkasní platby na základě požadavku bez uvedení důvodu po dobu 8 týdnů následujících po provedení inkasní platby na vrub jeho účtu, v případě neautorizované platby je lhůta pro reklamaci prodloužena na 13 měsíců,
 • pravidla umožňují plátci dát své bance generální souhlas k inkasu, tj. nemusí pro jednotlivé dávat jednotlivé souhlasy k inkasu, pokud není s bankou plátce dohodnuto jinak,
 • první příkaz k inkasu ke zpracování musí být doručen do banky plátce minimálně 5 bankovních před požadovaným dnem splatnosti, další příkazy k inkasu minimálně 2 bankovní dny před dnem splatnosti

SEPA inkaso mezi podnikatelskými subjekty (SDD B2B)

 • přímé inkaso v měně EUR určené výhradně pro podnikatelské
 • plátce musí dát souhlas k inkasu své bance (banka bez předchozího souhlasu plátce inkaso neprovede),
 • plátce nemá nárok na vrácení autorizované inkasní platby,
 • inkaso ke zpracování musí být doručené do banky plátce minimálně 1 bankovní den před dnem splatnosti.

Doplňující informace o SEPA

Evropská centrální banka připravila informační materiál [nové okno], který obsahuje souhrnné informace o SEPA. Dále je možné detailní informace získat zejména na stránkách Evropské rady pro platební styk [nové okno].

Užitečné odkazy

1. Seznam SEPA zemí je k dispozici zde [nové okno].

2. Seznam SEPA bank pro SCT je k dispozici zde [nové okno].

3. Seznam SEPA bank pro SDD je k dispozicizde [nové okno].

4. Vzory Mandátu k SEPA inkasu:

5. Informace k Identifikačnímu kódu příjemce (CID)

       a. Informace k CIDů na stránkách ČNB zde [nové okno],
       b. Seznam CIDů registrovaných v ČNB je k dispozici zde [nové okno],

6. Slovníček pojmů je k dispozici zde© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster