800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Jak získat slevu na úrokové sazbě?

Pokud se rozhodnete pro splácení Ideální hypotéky z Osobního účtu České spořitelny, automaticky získáváte slevu na úrokové sazbě ve výši 0,1 %. Další slevu 0,1 % získáte i v případě, že zvolíte Ideální hypotéku s úrokovým zvýhodněním a pojištěním schopnosti splácet.

Jak platit měsíční splátky?

Nejjednodušším způsobem je využití Osobního účtu České spořitelny, na který Vám bude chodit výplata. Z účtu měsíční splátku automaticky odečteme. Hypotéku ale můžete splácet ze svého stávajícího účtu, volba je zcela na Vás.

Jak si odečtu úroky z daně z příjmu?

V případě, že hypotékou řešíte bytové potřeby, máte nárok na odpočet úroků od základu daně z příjmu. Můžete si o něj zažádat prostřednictvím daňového přiznání. Odpočtem výrazně ušetříte a můžete ho využít, ať už jste osoba samostatně výdělečně činná, nebo zaměstnanec. Jako zaměstnanec můžete nárok na odpočet úroků uplatnit přímo u svého zaměstnavatele. Potvrzení o výši zaplacených úroků zasíláme v lednu spolu s výpisem k Vaší hypotéce.

Proč bych si měl k hypotéce sjednat pojištění schopnosti splácet místo běžného životního?

Stejně jako běžné životní pojištění zahrnuje pojištění schopnosti splácet rizika ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti, invalidity a smrti, ale oproti životnímu pojištění je poskytováno bez ohledu na věk a je levnější. K hypotéce ho lze dokoupit kdykoliv.

Když se blíží konec platné úrokové sazby

V měsíci, kdy Vám končí platná úroková sazba, obdržíte dopis, ve kterém Vám nabídneme novou výši
úrokové sazby i novou dobu fixace. V tento moment můžete ke své hypotéce sjednat i další služby a upravit tak nastavení hypotéky.

Potřebuji půjčit další finance

Budete-li potřebovat další prostředky, např. na dostavbu rodinného domu nebo na nové vybavení domácnosti, můžete využít jednu ze služeb k naší hypotéce Peníze na cokoliv. Peníze z úvěru převedeme přímo na Váš účet nebo vyplatíme v hotovosti, aniž byste museli dokládat účel jejich využití.

Na co dávat pozor při koupi družstevního bytu?

Družstevní byt patří družstvu, na základě Smlouvy/Dohody o převodu (členských práv a povinností v družstvu) a obvykle za úplatu se stanete členem družstva s právem nájmu předmětného bytu. Smlouva/Dohoda se předkládá družstvu, jehož souhlas či vyjádření k ní se nevyžaduje. Měl byste mít jistotu, že se skutečně stanete členem družstva, že se stanete nájemcem předmětného bytu, že Vám družstvo byt převede do vlastnictví (v jaké lhůtě a za/po splnění jakých podmínek). Požadujte tedy písemné potvrzení družstva, že převádějící člen družstva je členem řádným (že nebyl vyloučen, že jeho vyloučení neprobíhá ani nehrozí), že (převádějící člen družstva) družstvu nic nedluží (resp. kolik dluží, z jakého důvodu a jaká je splatnost dluhu), že družstvo s Vámi uzavře na předmětný byt nájemní smlouvu (termín, podmínky – u družstevních bytů totiž neexistuje přechod či převod nájmu), že Vám družstvo byt převede do vlastnictví (termín, podmínky). Pokud je/bude podmínkou převodu bytu do Vašeho vlastnictví úhrada tzv. anuity, příslušející na předmětný byt (podíl na nesplaceném zůstatku úvěru např. na výstavbu či nákladnou opravu domu), vyžadujte potvrzení o výši této anuity, způsobu a termínech její úhrady a závazek družstva obdržené prostředky použít skutečně a pouze na úhradu mimořádné splátky tohoto úvěru. Tyto dokumenty po Vás bude chtít také úvěrující banka.

Na co dávat pozor při koupi pozemku?

Především je nutno ověřit právní vztahy ke kupovanému pozemku, tj. zda je prodávající dle výpisu z katastru nemovitostí skutečně vlastníkem pozemku, který prodává, a zda na pozemku neváznou nějaká práva ve prospěch třetích osob, zejména věcná břemena, zástavní či předkupní práva. Dále by měl být podle výpisu z katastru nemovitostí a příslušného územního plánu prověřen charakter pozemku a možný způsob jeho využití, tj. zda se jedná o stavební pozemek či zda může být na pozemku postaven rodinný dům či komerční objekt. V neposlední řadě by pak měla být věnována pozornost přístupu ke kupovanému pozemku (podle geometrického plánu by tedy mělo být zjištěno, zda je k pozemku volný přístup), faktickým vadám pozemku, jako ekologické zatížení či geologické podloží, jakož i územnímu plánu týkajícímu se okolí pozemku, zejména s ohledem na to, zda v okolí nemá být provedena např. výstavba silnice nebo továrny.

Jakým způsobem lze ověřit, že existuje volný přístup ke kupované nemovitosti?

V případě koupě domu je třeba v prvé řadě ověřit, zda předmětem koupě je i pozemek, na kterém dům stojí a pozemek okolo domu. Z geometrického plánu, který lze získat na katastru nemovitostí, je pak třeba zjistit, zda pozemek přiléhá k veřejné komunikaci, případně zda je zajištěn přístup přes jiný vedlejší pozemek prostřednictvím věcného břemene cesty. Přístup k nemovitosti může být i přes pozemek jiného vlastníka, který je podle zápisu v katastru nemovitostí „druh - ostatní plocha“ a „způsob využití – ostatní komunikace“ a příslušný silniční správní úřad (obvykle obecní úřad) potvrdí, že se jedná o místní nebo volně přístupnou účelovou komunikaci.


 

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 26.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,030 - -0,04%
USD 21,902 + 0,74%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster