800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Často kladené otázky

Základní informace o službě Karta podle Vás

 • Co je služba Karta podle Vás?
  Tato služba Vám umožňuje vytvořit si vlastní design své platební karty. Pro tvorbu designu můžete použít vlastní obrázek nebo obrázky z galerie, kterou pro Vás připravila Česká spořitelna. Vámi vytvořený design bude následně vytištěn na platební kartu.

 • Pro jaké typy karet je tato služba určena?
  Tato služba je určena výhradně pro osobní platební karty České spořitelny.

  Výčet typů karet, které tuto službu umožňují: Chytrá karta České spořitelny, Junior X konto, Visa Electron, Visa Electron Student+, Visa Classic Partner, Maestro, MasterCard Standard Partner.

 • U karet Junior Xkonto a VISA Electron Student+ lze žádat pouze o změnu designu na stávající kartě nebo o změnu designu pro kartu, která Vám bude vydána po skončení platnosti Vaší stávající karty (pokud máte vydávání pokračovací karty aktivováno).

  Další informace o platebních kartách České spořitelny získáte na internetových stránkách banky v části Osobní platební karty.

 • Kdo může požádat o tuto službu?
  O Kartu podle Vás žádá majitel účtu (Osobního účtu České spořitelny, sporožirového účtu nebo kartového účtu).

 • Je tato služba zpoplatněna?
  Ano, tato služba je zpoplatněna podle platného Sazebníku České spořitelny pro soukromou klientelu.

  U debetních karet Junior Xkonto, Maestro, Visa Electron, Visa Electron Student+, Visa Classic, MasterCard Standard je poplatek účtován pokaždé, kdy se karta se schváleným obrázkem vyrábí. Současně s cenou za službu bude bankou účtována cena za vydání náhradní nebo pokračovací nebo nové karty dle sazebníku.

 • Mohu o službu požádat kdykoli po dobu platnosti karty?
  O změnu designu karty je možné žádat nejpozději 3 měsíce před koncem platnosti platební karty. Doba platnosti je uvedena na přední straně karty.

 • Existují nějaké motivy, které nemohu pro design karty použít?
  Ano, zakázané motivy jsou uvedeny v Pravidlech pro nahrání obrázku. Česká spořitelna zvolený vzhled karty dle těchto pravidel posoudí a buď jej schválí nebo zamítne.

 • Co se stane v případě, kdy skončí platnost karty, na které je vytištěn můj obrázek?
  Česká spořitelna Vámi zvolený design karty automaticky uchovává. Jakmile Vám skončí platnost stávající karty a máte aktivováno vydávání pokračovací karty, bude Vám tato karta vydána s naposledy sjednaným obrázkem. Stejný postup bude uplatněn i v případě, kdy požádáte o vyrobení náhradní karty (nefunkční karta, ztracená/odcizená karta). Opět bude vyrobena karta s naposledy sjednaným obrázkem.

 • Nebudu mít problémy s použitím karty u obchodníků při placení?
  Změna vzhledu nemá na funkce platební karty žádný vliv. Lze ji použít kdekoliv v místech označených příslušným logem (VISA Electron, VISA, Maestro nebo MasterCard).

Žádost o Kartu podle Vás

 • Jak a kde si mohu o tuto službu požádat?
  O službu můžete požádat na stránce www.kartapodlevas.cz případně v pobočce České spořitelny (platí jen pro Chytrou kartu ČS). Podstatou internetové žádosti na www.kartapodlevas.cz je jednoduchá aplikace, pomocí které si zvolený obrázek nahrajete a upravíte tak, aby na kartě vypadal co nejlépe.

 • Jak probíhá podání žádosti o kartu a volba designu karty?
  Na stráncewww.kartapodlevas.cz nejprve zvolíte, zda máte zájem o změnu designu své stávající karty nebo zda chcete požádat o novou platební kartu s vlastním designem. Poté vyplníte základní údaje o požadované kartě a pomocí jednoduché aplikace si vytvoříte design své karty. Po vytvoření designu karty doplníte další údaje do žádosti o kartu a celou žádost elektronicky odešlete.

 • Popis jednotlivých kroků procesu podání žádosti je popsán v Návodu k použití, který máte k dispozici na internetových stránkách banky.

 • Co následuje poté, kdy vyplním a odešlu žádost o kartu s vlastním designem? Jak a kdy se dozvím, co se s mou žádostí děje?
  Informace o průběhu zpracování žádosti Vám budeme zasílat prostřednictvím e-mailových zpráv na Vámi zadanou adresu.

 • Popis postupu pro podání žádosti, tvorbu designu i následujících kroků (potvrzení podané žádosti, schválení obrázku, atp.) je uveden v Návodu k použití služby.

 • Kdy a jak mi bude platební karta doručena?
  Karta pro Vás bude připravena do 10 pracovních dnů poté, co obdržíte zprávu o tom, že Váš obrázek byl schválen. Informaci o schválení obrázku obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o službu.

  Kartu si budete moci vyzvednout ve Vaší pobočce ČS nebo Vám bude doručena způsobem, který jste si sjednal(a), tj. zaslání poštou, zaslání do zahraničí nebo vyzvednutí v jiné pobočce, než ve které je veden účet.

 • Kde je možné získat další informace o platebních kartách České spořitelny nebo o doplňkových službách k platebním kartám?
  Další informace o službě Karta podle Vás nebo obecně o platebních kartách České spořitelny získáte na internetových stránkách České spořitelny v části Osobní platební karty.

 • Vlastním platební kartu České spořitelny a mám zájem o změnu designu této karty – jak mám postupovat?
  Na internetových stránkách  www.kartapodlevas.cz stačí zvolit, že si přejete vytvořit vlastní design své stávající platební karty.

  Následně Vám bude vyrobena náhradní karta se stejnou platností, stejným číslem a PIN jako Vaše stávající karta. Jedinou změnou bude Vámi zvolený design karty.

  Abyste nezůstal(a) bez přístupu k Vašim prostředkům na účtu, zůstane po dobu výroby a distribuce náhradní karty s designem Vaše původní karta platná. Vaše původní karta bude zneaktivněna 1 měsíc poté, kdy bude Vaše nová karta připravena k vyzvednutí v pobočce nebo doručena poštou na Vaši adresu.

  Na internetových stránkách banky v části Osobní platební karty, Doplňkové služby k platebním kartám, Karta podle Vás je Vám k dispozici Návod k použití služby.

 • Co znamená zneaktivnění karty?
  Vzhledem k tomu, že Vám bude vydána náhradní karta s Vámi zvoleným obrázkem, bude Vaše stávající karta zablokována. To znamená, že ji nebudete moci použít k platbám u obchodníků nebo k výběrům hotovosti. K zablokování karty však dojde až poté, kdy bude vyrobena náhradní karta. Nemůže se tedy stát, že byste zůstal(a) bez aktivní karty.

 • Mohu požádat o tuto službu v případě, že nejsem klientem České spořitelny – tj. nemám platební kartu České spořitelny? Jak mám v takovém případě postupovat?

 • Ano, i tak můžete získat kartu v Vámi zvoleným vzhledem.

  Pokud máte zájem o vydání nové debetní karty s vlastním designem, je nutnou podmínkou založení účtu (v obchodním místě České spořitelny). O novou debetní kartu s vlastním designem je možné požádat na internetových stránkách služby nejdříve druhý kalendářní den (D+2) po dni, kdy byl účet založen.

  Další možností je požádat v pobočce České spořitelny o Chytrou kartu České spořitelny.

 • Jsem držitelem několika platebních karet České spořitelny. Je možné zvolit si vlastní design u každé z nich?
  Počet karet, u kterých lze zvolit službu Karta podle Vás, není nijak omezen. Záleží pouze na Vás, kolik karet s vlastním designem si přejete vlastnit. Typy karet, u kterých je nahrání obrázku možné, jsou uvedeny výše.

 • Na internetových stránkách služby jsem si vytvořil(a) design karty, vyplnil(a) žádost a odeslal(a) ji. Mohu ještě změnit nahraný obrázek?
  S ohledem na proces zpracování žádosti o kartu nelze po potvrzení žádosti o kartu měnit ani zrušit design, který je ke kartě nahrán.

  Karta Vám bude vyrobena do 10 pracovních dnů po schválení Vámi zvoleného vzhledu karty. Po obdržení karty si kdykoliv můžete zvolit jiný vzhled.

Tvorba vzhledu karty – postup při nahrání obráz

 • Jak vlastně vytvořím design karty? Není to složité a nezabere mi to mnoho času?
  Vytvoření designu karty Vám zabere jen několik minut. Součástí žádosti o kartu je jednoduchá a srozumitelná aplikace, pomocí které si zvolený obrázek upravíte tak, aby na kartě vypadal co nejlépe.

  Pokud si nejste jisti, zda to zvládnete napoprvé, vše si nejprve vyzkoušejte – můžete použít  Demo umístěné na internetových stránkách služby  www.kartapodlevas.cz.

 • Jaká bude skutečná velikost obrázku na kartě?
  Obrázek bude vytištěn na celou plochu přední strany karty (5,5 cm x 8,5 cm). Součástí designu karty budou kromě Vašeho obrázku také ostatní prvky platební karty: logo kartové asociace, čip, číslo karty atd.

 • Jak poznám, že je můj obrázek dostatečně kvalitní a bude na kartě vypadat dobře?
  Váš obrázek musí splňovat požadavky, které jsou uvedeny na internetových stránkách služby. Čím větší bude rozlišení obrázku, tím lépe. Minimální možné rozlišení je 640 x 480 obrazových bodů (pixelů). Doporučené rozlišení je 2100 x 1350 obrazových bodů. Celková velikost obrázku nesmí být větší než 5 MB (megabytů).

 • Můj digitální fotoaparát má více než 5 megapixelů. Znamená to, že fotografie z něj nebude možné použít?
  Neznamená. Informace o rozlišení digitálního fotoaparátu (počet megapixelů) není shodná s informací o velikosti obrázku (počet megabytů). Většina digitálních fotoaparátů vytváří fotografie menší než 5 MB.

 • Jak se dozvím, že byl mnou vytvořený design karty schválen?
  Do e-mailové schránky, kterou uvedete v žádosti, Vám bude zaslána informace o schválení nebo neschválení obrázku.

 • Co se stane, pokud nebude obrázek schválen? Budu mít druhou šanci?
  Ano, budete mít šanci nahrát jiný obrázek. V e-mailu s informací o neschválení Vámi zvoleného obrázku bude uvedeno jak a kde můžete nahrát jiný obrázek. Musíte to však učinit nejpozději do 15 kalendářních dnů od nahrání prvního obrázku. Počet pokusů v rámci této lhůty není omezen.

 • Co se stane v případě, že můj obrázek bude zamítnut a nestihnu nahrát nový v požadovaném termínu?
  V případě, že Váš obrázek bude zamítnut a Vy nezadáte v uvedeném termínu nový, který by vyhověl pravidlům pro nahrání obrázku, bude postup následující:
  • Pokud jste žádal(a) o změnu designu své stávající karty, nebude změna provedena a zůstane Vám stávající karta.
  • Pokud jste žádal(a) o novou platební kartu se službou Karta podle Vás, bude Vám vyrobena karta se standardním designem karet České spořitelny.

 • Co když nemám k dispozici žádný vhodný vlastní obrázek?
  Nevadí. Pro tvorbu designu můžete použít obrázky z galerie, kterou pro Vás připravila Česká spořitelna. Při tvorbě vzhledu karty stačí zvolit některé z různých témat galerie a vybrat si obrázek, který se Vám líbí.

 • Mohu si obrázek, který jsem si vybral(a) z galerie, dále upravovat?
  Ano, obrázek z galerie si můžete na stránkách služby dále upravit podle svých představ. Pro úpravu můžete využít ovládací prvky umístěné pod kartou. Obrázek lze na kartě posouvat (nahoru, dolů, doprava, doleva), otáčet (o 90 stupňů ve směru a proti směru hodinových ručiček), zvětšovat, zmenšovat nebo převracet.

Změna designu karty

 • Mám již vydanou kartu s vlastním obrázkem a chtěl bych se vrátit zpět k standardnímu designu karet České spořitelny. Co mám dělat?
  V tomto případě máte dvě možnosti: Pokud si přejete získat kartu se standardním designem ihned, můžete požádat o vydání náhradní karty se standardním designem v pobočce České spořitelny. Druhou možností je zvolit si na internetových stránkách služby nebo v pobočce České spořitelny změnu designu karty pro pokračovací kartu v automatické výměně – nelze v případě Chytré karty ČS.
  Pozor, o změnu designu karty musíte zažádat nejpozději 3 měsíce před koncem platnosti Vaší karty.

Technické otázky

 • Jaké jsou technické požadavky pro použití služby Karta podle Vás?
  Služba Karta podle Vás je podporována na následujících operačních systémech:
  • Windows 98
  • Windows ME
  • Windows NT 4.0 (service pack 2.0)
  • Windows 2000
  • Windows XP

  Pro přístup na internetové stránky služby Karta podle Vás můžete použít následující internetové prohlížeče:
  • Internet Explorer (verze 6 nebo vyšší)

  Pro správné fungování internetových stránek služby Karta podle Vás je nutné mít na počítači nainstalovaný program Adobe Flash Player 6.0 nebo jeho novější verzi.

 • Co mám dělat v případě, že ve svém počítači nemám instalovaný Adobe Flash Player?
  Program Adobe Flash Player si můžete zdarma stáhnout ze stránek společnosti Adobe na adrese:
  www.adobe.com/products/flashplayer.

 • Co když na svém počítači používám jiný operační systém nebo internetových prohlížeč než takový, který je výše uveden mezi podporovanými?
  Přesto, že Váš operační systém nebo internetový prohlížeč není ve výše uvedeném seznamu, je možné, že internetové stránky služby Karta podle Vás budou na Vašem počítači fungovat. Chcete-li nezávazně vyzkoušet, zda můžete na svém počítači stránky služby spustit, použijte Demo umístěné na internetových stránkách služby. 

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 18.8.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,050 - -0,04%
USD 22,225 - -0,16%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster