800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Pojištění právní ochrany

Nenechte na sobě ani na své rodině dříví štípat.

Informace k Pojištění právní ochrany k Osobnímu účtu České spořitelny

Pojištění právní ochrany  je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny. Jeho účelem je pomoci klientům v situaci, kdy si nebudou vědět rady, jak vyřešit neuznanou reklamaci, škodu, která vznikne vadným výrobkem či nedodáním již zaplaceného zboží.

Pojištění právní ochrany je rozděleno do několika úrovní poskytovaných služeb:

  • právní poradenství pro zakoupené zboží, tzn. právní porada ve vztazích vyplývajících z kupní smlouvy k movité věci (A)
  • právní poradenství pro zakoupené zboží, nemovité věci nebo služby, tzn. právní porada v závazkových právních vztazích, jejichž předmětem je movitá, nemovitá věc nebo služba (A+)
  • komplexní právní ochrana pro zakoupené zboží, tzn. právní ochrana ve vztazích vyplývajících z kupní smlouvy k movité věci (B)
  • komplexní právní ochrana pro zakoupené zboží, nemovité věci nebo služby, tzn. v závazkových právních vztazích, jejichž předmětem je movitá, nemovitá věc nebo služba (B+)

 Pojištění se vztahuje na majitele běžného účtu a rovněž na osoby žijící s majitelem účtu ve společné domácnosti, a to:

  • manželku nebo manžela
  • partnera, který s majitelem účtu uzavřel partnerství dle zákona č.115/2006 Sb.
  • druha nebo družka majitele účtu
  • děti majitele účtu či osob uvedených výše do dovršení 18 let věku

Pojištění k Osobnímu účtu může sjednat jak majitel účtu, tak disponující osoba, pokud jí k tomu dá souhlas majitel účtu.

Další informace naleznete přímo v produktové informaci - Pojištění právní ochrany k Osobnímu účtu České spořitelny

Úplné znění podmínek týkajících se tohoto pojištění je uvedeno v rámcové pojistné smlouvě a ve všeobecných pojistných podmínkách.

Dokumenty ke stažení:

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster