800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Fyzická osoba - nepodnikatel


Kapitálový výnos

 • doba mezi nabytím a prodejem akcií / dluhopisů přesáhla 6 měsíců – zisk z prodeje je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob
 • doba mezi nabytím a prodejem akcií / dluhopisů nepřesáhla 6 měsíců – zisk z prodeje podléhá dani z příjmu fyzických osob (klient zahrne příjem z prodeje akcií / dluhopisů do svého ročního daňového přiznání s tím, že základ daně sníží o cenu pořízení prodaných akcií / dluhopisů a o náklady spojené s nákupem a prodejem)


Od 1.1.2009 se na fyzické osoby, jejichž celkový podíl, přímý na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti, převyšoval 5 % v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů, nevztahuje osvobození příjmů z prodeje cenných papírů (akcie, dluhopisy, podílové listy podílového fondu a ostatní cenné papíry, se kterými se běžně obchoduje na kapitálovém trhu). U těchto prodejů platí časový test 5 let.


Dividendový (kuponový) výnos

 • dividendový / kuponový výnos může být zdaněn zahraniční srážkovou daní, jejíž výše se liší podle země, kde je sídlo společnosti, vyplacená dividenda / kupon je o tuto částku zahraniční daně již snížena, hrubý výnos se zahrnuje do daňového základu a o zahraniční daň je možno ponížit daňovou povinnost metodou zápočtu
 • pokud je sražena vyšší daň, než je umožněno mezinárodní daňovou smlouvou (zpravidla15%), je možné požádat příslušný zahraniční stát o vrácení rozdílu mezi zaplacenou daní a daní dle mezinárodní daňové smlouvy

Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitované do 31.12.2007 nepodléhají zdanění. Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitovaných od 1.1.2008 zdanění podléhají.

Fyzická osoba - podnikatel (cenné papíry jsou zahrnuty do obchodního majetku)


Kapitálový výnos

 • zisk z prodeje podléhá dani z příjmu (bez ohledu na to, zdali doba mezi nabytím a prodejem přesáhla dobu 6 měsíců)

Dividendový (kuponový) výnos

 • dividendový / kuponový výnos může být zdaněn zahraniční srážkovou daní, jejíž výše se liší podle země, kde je sídlo společnosti, vyplacená dividenda / kupon je o tuto částku zahraniční daně již snížena, hrubý výnos se zahrnuje do daňového základu a o zahraniční daň je možno ponížit daňovou povinnost metodou zápočtu
 • pokud je sražena vyšší daň, než je umožněno mezinárodní daňovou smlouvou (zpravidla15%), je možné požádat příslušný zahraniční stát o vrácení rozdílu mezi zaplacenou daní a daní dle mezinárodní daňové smlouvy

Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitované do 31.12.2007 nepodléhají zdanění. Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitovaných od 1.1.2008 zdanění podléhají.

Právnická osoba


Kapitálový výnos

 • zisk z prodeje podléhá dani z příjmu (bez ohledu na to, zdali doba mezi nabytím a prodejem přesáhla dobu 6 měsíců)

Dividendový (popř. kuponový) výnos

 • dividendový / kuponový výnos může být zdaněn zahraniční srážkovou daní, jejíž výše se liší podle země, kde je sídlo společnosti, vyplacená dividenda / kupon je o tuto částku zahraniční daně již snížena, hrubý výnos se zahrnuje do daňového základu a o zahraniční daň je možno ponížit daňovou povinnost metodou zápočtu
 • pokud je sražena vyšší daň, než je umožněno mezinárodní daňovou smlouvou (zpravidla15%), je možné požádat příslušný zahraniční stát o vrácení rozdílu mezi zaplacenou daní a daní dle mezinárodní daňové smlouvy
  Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitované do 31.12.2007 nepodléhají zdanění. Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitovaných od 1.1.2008 zdanění podléhají.

 

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster