800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Česká spořitelna podepsala počátkem června roku 2008 Chartu odpovědného podnikání a Prohlášení směrované k zelenějšímu spořitelnímu a retailovému bankovnímu sektoru. Stala se tak součástí skupiny ESBG (European Savings Banks Group - Evropská skupina spořitelen), jejíž členské banky se po celé Evropě dlouhodobě velmi silně angažují pro udržitelný rozvoj a považují společenskou odpovědnost firem (CSR) za nedílnou součást svého podnikání.

Charta odpovědného podnikání definuje šest principů odpovědnosti:

1. poctivé a jasné vztahy s klienty (poskytování jednoznačných a úplných informací o všech produktech a službách, včetně podmínek využívání; poskytování takových služeb, které odpovídají zájmům a potřebám klienta; efektivní řešení stížností zákazníků atd.)

2. rozšiřování přístupnosti a finanční dostupnosti bankovních služeb (poskytování služeb všem segmentům obyvatel bez ohledu na věk, pohlaví a etnický původ; usnadnit přístup ke všem produktům a službám podle potřeb zákazníka; zajistit dostupnost prostřednictvím poboček a externí prodejní sítě i v místech s nízkým počtem obyvatel; umožnit bezbariérový přístup osobám tělesně postiženým atd.)

3. podnikání přátelské k životnímu prostředí (zahrnutí environmentální otázky do všech oblastí a procesů banky a také do vztahu s dodavateli; podporovat produkty a služby s ohledem na udržitelný rozvoj atd.)

4. odpovědný přístup k rozvoji dané společnosti (zahrnutí místní potřeby do obchodních plánů; podílet se na ekonomickém a sociálním rozvoji regionu, ve kterém banka působí; zapojit se do financování projektů na rozvoj ekonomiky v daném regionu; podporovat občanská sdružení a projekty, které se zaměřují na rozvoj kultury, vzdělávání, sociální pomoc, ochranu přírody a historického dědictví)

5. odpovědný zaměstnavatel (rovné příležitosti pro všechny; nabídka kvalifikovaných pozic a dobrých pracovních podmínek pro všechny zaměstnance; prosazování firemní kultury a firemních hodnot; umožnit zaměstnancům přístup ke školení a programům celoživotního vzdělávání atd.)

6. komunikace (transparentní komunikace o odpovědném podnikání)

Prohlášení směrované k zelenějšímu spořitelnímu a retailovému bankovnímu sektoru:

Filozofie Prohlášení ukládá členským bankám závazek přispívat k rozvoji produktů a služeb přátelských vůči životnímu prostředí, uplatňovat ekologicky zodpovědné investiční strategie, zavádět ekologicky zaměřená kritéria pro financování projektů, finančně podporovat program alternativních energií a ekologicky orientovaných inovací atd.

V této souvislosti si ESBG a její členové přejí přispět a pomoci společnosti při úspěšné reakci na stávající hrozby, působit jako ekologicky zodpovědné hnací síly trhu a podporovat místní komunity.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 26.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,030 - -0,04%
USD 21,902 + 0,74%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster