800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Způsobilá protistrana

Způsobilou protistranou se rozumí:

 • banka a instituce elektronických peněz
 • spořitelní a úvěrní družstvo
 • obchodník s cennými papíry
 • pojišťovna
 • zajišťovna
 • investiční společnost
 • investiční fond
 • penzijní fond
 • osoba, která jako svou rozhodující činnost provádí sekuritizaci
 • osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji za účelem snížení rizika (hedging) z obchodů s investičními nástroji a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti
 • osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji nebo komoditami, a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti
 • právnická osoba, která je příslušná hospodařit s majetkem státu při zajišťování nákupu, prodeje nebo správy pohledávek nebo jiných aktiv, anebo při restrukturalizaci obchodních společností nebo jiných právnických osob s majetkovou účastí státu
 • zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v předchozích bodech
 • stát nebo členský stát federace
 • Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka
 • Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka nebo jiná mezinárodní finanční instituce

Profesionální zákazník

Profesionálním zákazníkem se rozumí:

 • právnická osoba založená za účelem podnikání, která podle poslední účetní závěrky splňuje alespoň dvě z těchto tří kriterií:
  • celková výše aktiv odpovídající částce alespoň 20 mil. EUR
  • čistý roční obrat odpovídající částce alespoň 40 mil. EUR
  • vlastní kapitál odpovídající částce alespoň 2 mil. EUR
 • zahraniční osoba založená za účelem podnikání, která splňuje podmínky viz výše

Neprofesionální zákazník

Neprofesionálním zákazníkem se rozumí všichni klienti, kteří nespadají do kategorie profesionální zákazník nebo způsobilá protistrana.

Změna kategorie

V případě, že klient požaduje nižší stupeň ochrany, může požádat o změnu:

 • z neprofesionálního zákazníka na profesionálního zákazníka
 • z profesionálního zákazníka na způsobilou protistranu

Uvedené přestupy dále znamenají omezení některých povinností obchodníků s cennými papíry vůči klientům.

V případě, že klient požaduje vyšší stupeň ochrany, může požádat o změnu:

 • ze způsobilé protistrany na profesionálního zákazníka
 • ze způsobilé protistrany na neprofesionálního zákazníka
 • z profesionálního zákazníka na neprofesionálního zákazníka

MiFID - kategorizace klientů

Pokud chce neprofesionální zákazník, aby s ním bylo zacházeno jako s profesionálním zákazníkem, musí předat obchodníkovi s cennými papíry žádost o změnu kategorie a ten musí se žádostí souhlasit. Zároveň musí splňovat  alespoň dvě z následujících tří kriterií:

 • provedl za každé z posledních čtyři po sobě jdoucích čtvrtletí na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému v EU obchody s investičním nástrojem, jehož se žádost týká, a to ve významném objemu a v průměrném počtu alespoň deseti obchodů za čtvrtletí
 • objem jeho majetku tvořeného peněžními prostředky a investičními nástroji odpovídá částce alespoň 500 tis. EUR
 • vykonával po dobu nejméně 1 roku nebo stále vykonává v souvislosti se svým zaměstnáním, povoláním nebo funkcí činnost v oblasti finančního trhu

 

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster