800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Následující strany této internetové stránky zpřístupňuje Česká spořitelna, a.s. nebo brokerjet.cs v dobré víře pouze pro informaci a nepředstavují nabídku k prodeji nebo výzvu ke koupi cenných papírů jakékoli osobě v jakémkoli státě. Některé cenné papíry Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group nebyly a nebudou registrovány podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933 („Zákon o cenných papírech“) ani podle jakýchkoli příslušných zákonů o cenných papírech jakéhokoli státu USA a nelze je nabízet ani prodávat americkým subjektům nebo osobám ve Spojených státech nebo v jejich prospěch bez registrace podle Zákona o cenných papírech nebo bez udělení příslušné výjimky z požadavků Zákona o cenných papírech na registraci.

Kliknutím na [„SOUHLASÍM“] níže tímto prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte na území Spojených států a nejste americkým subjektem ani nejednáte jménem americké osoby. Zavazujete se nepředat ani jinak nezaslat jakékoli informace obsažené na následujících stranách této internetové stránky americkému subjektu nebo osobě na území Spojených států nebo v jakémkoli jiném státě, kde takové předání zakazuje zákon.

Pokud jste americkým subjektem, jednáte jménem amerického subjektu nebo se nacházíte na území Spojených států, měli byste níže zvolit „NESOUHLASÍM“ a opustit tuto část internetové stránky.

* „Americkým subjektem“ se obecně rozumí jakákoli (i) fyzická osoba s trvalým bydlištěm ve Spojených státech; (ii) veřejná obchodní společnost nebo akciová společnost založená nebo vzniklá podle práva Spojených států; (iii) svěřenství nebo pozůstalost, jejichž jakýkoli svěřenský správce nebo správce je americkým subjektem; (iv) zastoupení nebo pobočka zahraničního subjektu na území Spojených států; (v) účet  s omezeným dispozičním právem nebo podobný účet (vyjma pozůstalosti nebo svěřenství), jejichž majitelem je obchodník nebo jiný zmocněnec jednající ve prospěch nebo na účet amerického subjektu; (vi) účet s volným dispozičním právem nebo podobný účet (vyjma pozůstalosti nebo svěřenství), jejichž majitelem je obchodník nebo jiný zmocněnec založený, vzniklý nebo (jde-li o jednotlivce) s trvalým bydlištěm ve Spojených státech; a (vii) veřejná obchodní společnost nebo akciová společnost, pokud je (a) založená nebo vzniklá podle práva jakéhokoli cizího státu; a (b) vytvořená americkým subjektem především za účelem investování do cenných papírů, jež nejsou registrovány podle Zákona o cenných papírech, pokud není založená, zapsaná a vlastněná akreditovanými investory (definovanými v § 501 písm. a) Zákona o cenných papírech), kteří nejsou fyzickými osobami, pozůstalostí nebo svěřenstvím.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 25.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,040 - -0,12%
USD 21,741 - -0,61%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster