800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Additional Offering znamená nabídku nových akcií společnosti, jejíž akcie jsou již kótovány a obchodovány na burze.

Bookbuilding znamená sestavení knihy poptávky, tj. proces, kdy Vedoucí manažer/Bookrunner sbírá objednávky od jednotlivých investorů.

Bookrunner je osoba, která je odpovědná za sestavení knihy poptávky (bookbuilding). Bookrunner bývá zpravidla totožnou osobou s Vedoucím manažerem. V případě, že existuje více Vedoucích spolumanažerů, mohou jako Bookrunner působit všichni nebo jen jeden z těchto Vedoucích spolumanažerů (někdy rovněž označován jako Global Coordinator).

Combined Offering znamená nabídku nových akcií společnosti, jejíž akcie jsou již kótovány a obchodovány na burze a to jak stávajícím akcionářům (prostřednictvím přednostních upisovacích práv), tak nových akcionářům.

Due Diligence je běžné finanční a právní šetření s cílem ujistit se, že informace uvedené v prospektu jsou úplné, přesné a správně a s cílem stanovit teoretickou hodnotu společnosti. Due diligence provádí jak Vedoucí manažer a jeho právní či jiní odborní poradci, tak i právní a jiní odborní poradci emitenta.

Fully Marketed Offering nebo-li nabídka s plnou marketingovou podporou je běžným způsobem realizace IPO, který umožňuje emitentovi a upisovatelům zaměřit se na nejširší spektrum potenciálních investorů. Během tzv. Road Show, která trvá 1 až 2 týdny, se vedení společnosti setkává s institucionálními a příp. i retailovými klienty a prezentuje výhody dané investiční příležitosti. Tato strategie vyžaduje plnou součinnost emitenta v průběhu finančního a právního šetření (tzv. due diligence) a při přípravě prospektu. Road Show obvykle předcházet období informační kampaně pro investory realizované analytiky syndikujících bank.

Greenshoe / Overallotment Option nebo-li česky „nadpřídělová opce“ je nástroj, který obvykle během prvních 30 dnů od dokončení nabídky umožňuje Vedoucímu manažerovi provádět stabilizaci ceny akcií tak, aby se v daném titulu vytvořil stabilní a likvidní trh. Většina mezinárodních nabídek obsahuje opci (greenshoe), která obvykle tvoří 10-15 % základní velikosti nabídky. Nadpřídělová opce umožňuje Vedoucímu manažerovi přidělit až 115 % velikosti nabídky za nabídkovou cenu, čímž se přirozeně vytváří tzv. short pozice. Během 30-ti dnů po nabídce má Vedoucí manažer možnost pokrýt tento 15 % rozdíl buďto prostřednictvím nákupu akcií od emitenta za nabídkovou cenu (uplatnění nadpřídělové opce), nebo prostřednictvím nákupů na trhu za předpokladu, že se titul obchoduje za cenu nižší než je cena nabídková, čímž dochází ke stabilizaci ceny akcie.

IPO nebo-li Initial Public Offeringznamená primární veřejnou nabídku akcií na burze. Nabídka může být provedena jako nabídka nových akciích (dochází ke zvýšení základního kapitálu) nebo jako kombinace vydání nových akcií a existujících akcií. Ve stejném okamžiku je zahájeno obchodování akcí na burze.

Lead Manager nebo-li vedoucí manažer je poradcem emitenta, který připravuje a realizuje IPO.

Lock-up je období po nabídce akcií, po které nesmějí rozhodující akcionáři, příp. management emitenta prodávat akcie, které byly předmětem nabídky. Obvykle trvá až 180 dní.

Offering znamená nabídku (cenných papírů).

Prospectus nebo-li prospekt je informační dokument, na jehož základě investoři konají svá investiční rozhodnutí. Prospekt musí obsahovat veškeré informace o emitentovi, na jejichž základě investor hodnotí nabízené cenné papíry. Tento dokument nesmí obsahovat žádná významná chybná či zavádějící prohlášení a nesmí v něm chybět závažné skutečnosti. Prospekt je dokument, za který nese emitent právní odpovědnost a tudíž se na jeho přípravě velmi úzce podílí právní poradce a vedení společnosti. Emitent poskytuje prohlášení a záruky, včetně slibu odškodnění, upisovatelům co do přesnosti a úplnosti informací uvedených v tomto dokumentu.

Public Offering znamená veřejnou nabídku (cenných papírů), tj. nabídku, širšímu okruhu osob, která splňuje kritéria daná zákonem podnikání na kapitálovém trhu.

Rights Offering znamená nabídku akcií společnosti, se kterými jsou spojena práva na podíl na řízení společnosti, vč. podílu na zisku (tj. pro odstranění pochybností - de facto většina nabídek akcií je ve formě „rights offering“).

Road Show je termín, který se používá pro 1- až 2-týdenní setkávání managementu společnosti, jejíž akcie jsou nabízeny, s potenciálními investory. Setkání bývají buď ve formě tzv. group presentation (prezentace pro skupinu investorů) nebo 1-on-1s (setkání pouze s jedním investorem).

SPO nebo-li Secondary Public Offering znamená sekundární veřejnou nabídku akcií na burze nebo-li prodej již existujících akcií společnosti (zdroje z SPO získávají prodávající akcionáři, nikoli společnost).

Upisovatelé jsou banky či jiné finanční instituce, které upíší a koupí nabízené akcie jako první nabyvatelé a to na základě tzv. Subscription Agreement nebo Underwriting Agreement (Smlouvy o upsání).

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 26.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,030 - -0,04%
USD 21,902 + 0,74%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster