800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

IPO - INITIAL PUBLIC OFFERING

Zkratka IPO označuje primární úpis akcií a jejich nabídku investorské veřejnosti. Mezi hlavní faktory proč společnosti vstupují na burzu patří:

 • získání finančních prostředků pro následnou expanzi,
 • možnost zavedení opčních programů na nákup akcií pro zaměstnance a management společnosti,
 • zlepšení kapitálové struktury společnosti,
 • marketingové aspekty, publicita,
 • zvýšení kredibility v očích zaměstnanců, obchodních partnerů, odběratelů apod.,
 • částečný prodej podílu ve společnosti stávajícími akcionáři.

V rámci IPO většinou dochází ke kombinované nabídce, při které jsou nabízeny investorům nové i stávající akcie. Podle toho také rozeznáváme kdo je příjemcem výnosu z IPO:

 • nové akcie – získané prostředky představují příjem pro společnost v podobě zvýšení základního kapitálu,
 • stávající akcie – získané prostředky představují příjem pro prodávající akcionáře.

Klienti České spořitelny mají možnost účastnit se úpisu nových akcií prostřednictvím naší pobočkové sítě. Každý investor by měl před tím, než učiní své investiční rozhodnutí, disponovat přiměřenou znalostí společnosti, do které hodlá investovat a měl by být poučen o všech rizicích spojených s investicí. Základní informační materiály, ze kterých může potřebné informace čerpat jsou:

 • Prospekt emitenta: dokument obsahující detailní právní a ekonomické informace o emitentovi a souvisejících rizicích.
 • Shrnutí prospektu: stručný souhrn Prospektu emitenta obsahující nejdůležitější informace.

Prospekt včetně jeho shrnutí je k dispozici na příslušných pobočkách České spořitelny umožňujících nákup akcií, popř. na internetových stránkách emitenta i manažera emise.

Prospekt

Základním dokumentem celé transakce je prospekt, který obsahuje údaje o emitentovi a cenném papíru, který má být nabízen. Prospekt musí obsahovat veškeré údaje, které jsou nezbytné pro investory k posouzení nabízeného cenného papíru a práv s ním spojených, rizik spojených s investicí, majetku a závazků emitenta, jeho zisků a ztrát, budoucího vývoje podnikání a finanční situace.

Role bank

Transakce IPO představuje poměrně komplikovaný proces, na kterém se podílí celá řada subjektů. Banka v postavení vedoucího manažera koordinuje veškeré aktivity a představuje pro emitenta hlavního partnera v průběhu celé transakce. Mezi hlavní role banky patří:

 • připravit návrh struktury transakce a výběr vhodné burzy cenných papírů,
 • koordinovat zúčastněné subjekty (auditory, právníky, PR agenturu apod.),
 • vyhotovit ocenění společnosti a provést ekonomickou due diligence,
 • participovat na přípravě „investment story“,
 • účastnit se přípravy prospektu a veškeré smluvní dokumentace,
 • spolupracovat na přípravě marketingové kampaně,
 • identifikovat a oslovit potenciální investory,
 • organizovat setkání emitenta s investory v rámci roadshow,
 • využívat distribučních kanálů pro prodej akcií (pobočková síť, elektronický broker, institucionální investoři),
 • zabezpečit analytické pokrytí nového akciového titulu.

Po učinění investičního rozhodnutí a vyřízení potřebných formalit na pobočkách České spořitelny je zapotřebí v průběhu upisovacího období podat pokyn k úpisu. Hlavní manažer emise na začátku upisovacího období stanoví cenové rozmezí, resp. maximální cenu. Pokyny k úpisu mohou být obvykle podávány:

 • za tržní cenu („market“) – Pokyn k úpisu se realizuje za cenu, kterou stanoví manažer emise v rámci oznámeného cenového rozpětí / do maximální ceny.  
 • za limitní cenu – Pokyn k úpisu obsahuje maximální cenu stanovenou investorem, za kterou je investor ochoten akcii nakoupit. V případě stanovení příliš nízké limitní ceny nebude jeho poptávka uspokojena.

Výsledná cena akcie je stanovena až na základě zájmů investorů zjištěných při takzvaném bookbuildingu (sestavení knihy poptávky). Bývá pravidlem, že drobní investoři, kteří při úpisu nabídnou aspoň tuto cenu, budou uspokojeni. Jelikož IPO bývá konstruováno tak, aby existoval převis poptávky, jsou objednávky drobných investorů kráceny podle stanoveného klíče. Obecně platí, že čím vyšší je zájem investorů o novou emisi, tím více jsou investoři kráceni, na druhou stranu tím vyšší je pravděpodobnost, že cena akcie po uvedení na trh poroste.

Podmíněné obchodování

Podmíněné obchodování je technický servis burzy, který umožňuje investorům v rámci procesu IPO začít okamžitě obchodovat s předmětnou emisí, aniž by museli čekat na samotné vydání cenných papírů, nicméně k vypořádání těchto obchodů dojde nejdříve v den zahájení oficiálního obchodování.

 • obchody v podmíněném režimu jsou burzou garantovány
 • jedná se obvykle o 1 - 5 dní

Primární úpis akcií - slovníček

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 18.8.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,050 - -0,04%
USD 22,225 - -0,16%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster