800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

15.08.2017 07:00

Oznámení o aktualizaci statutů podílových fondů pobočky EAM ČR

                                O z n á m e n í

Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika,
jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 04107128, oznamuje, že 

1. Česká národní banka vydala dne 2. srpna 2017, podle § 529 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, rozhodnutí o udělení souhlasu se změnou statutu těchto standardních podílových fondů: 

ČS fond životního cyklu 2020 FF - otevřený podílový fond (rozhodnutí č. j. 2017/108034/CNB/570),
ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond (rozhodnutí č. j. 2017/108035/CNB/570),
ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond (rozhodnutí č. j. 2017/108036/CNB/570),
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond (rozhodnutí č. j. 2017/108039/CNB/570),
SPOROBOND - otevřený podílový fond (rozhodnutí č. j. 2017/108041/CNB/570),
SPOROINVEST - otevřený podílový fond (rozhodnutí č. j. 2017/108042/CNB/570),
SPOROTREND - otevřený podílový fond (rozhodnutí č. j. 2017/108052/CNB/570),
STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond (rozhodnutí č. j. 2017/108051/CNB/570),
TOP STOCKS - otevřený podílový fond (rozhodnutí č. j. 2017/108043/CNB/570),
TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond (rozhodnutí č. j. 2017/108049/CNB/570),
KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond (rozhodnutí č. j. 2017/108050/CNB/570),
VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond (rozhodnutí č. j. 2017/108045/CNB/570),
DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond (rozhodnutí č. j. 2017/108046/CNB/570),
AKCIOVÝ MIX FF - otevřený podílový fond (rozhodnutí č. j. 2017/108047/CNB/570).

2. vedoucí odštěpného závodu rozhodl o schválení změn ve statutu speciálního fondu 
Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond.


Změny ve statutech souvisejí s přizpůsobením statutů některých z výše uvedených standardních podílových fondů na možnost vydávat různé druhy („třídy“) podílových listů nebo s vypuštěním výkonnostních benchmarků z těch statutů, ve kterých jsou nyní uváděny. 

Schvalující rozhodnutí České národní banky nabyla právní moci dne 15. srpna 2017. Změny ve statutu speciálního fondu Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond nepodléhají schválení ČNB a nabyly účinnosti také 15. srpna 2017. Stávající ustanovení o výkonnostních benchmarcích ve statutech platí až do 31. 12. 2017. Investiční cíle, způsob investování ani rizikový profil podílových fondů se nijak nemění

S novým zněním statutů a klíčových informací pro investory do výše uvedených standardních a speciálních fondů se mohou podílníci seznámit ode dne 15. srpna 2017 na internetové adrese http://www.erste-am.cz [nové okno] nebo na internetové adrese distributora (České spořitelny, a. s.) http://www.investicnicentrum.cz [nové okno], na jeho pobočkách a v sídle odštěpného závodu investiční společnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.V Praze dne 15. srpna 2017
 

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster