800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Tuzemský platební styk

Souhlas s inkasem a e-Inkaso


Souhlas s inkasem

Inkaso je jeden ze způsobů, jak můžete platit opakované platby, a to tak, že povolíte protistraně, aby si z Vašeho účtu čerpala dohodnuté platby. Běžný souhlas s inkasem si musíte vyřídit osobně u protistrany a pak totéž zajistit buď osobně, nebo přes internetové bankovnictví SERVIS 24 v České spořitelně.

E-Inkaso

E-Inkaso se od běžného souhlasu s inkasem liší tím, že stačí, když dáte povolení k inkasu protistraně a zbytek už za Vás vyřídí Česká spořitelna. Nemusíte tedy chodit do pobočky, ani to řešit přes internet.

E-Inkaso je nová služba České spořitelny, která je na českém trhu naprosto unikátní. Dlouhodobě úspěšně funguje například v Německu, Rakousku, Nizozemsku nebo Španělsku.

Jak to celé funguje? E-Inkaso je zcela bezpečné, Česká spořitelna ho umožňuje pouze prověřeným společnostem, se kterými má o poskytování této služby dohodu. S inkasující společností se nejprve musíte na využívání této služby dohodnout, bez souhlasu z Vašeho účtu prostředky inkasovat nemohou. Jedinou podmínkou je mít nastavenou službu e-Inkaso na účtu jako aktivní. Žádný další souhlas už není nutné v bance nastavovat. Před prvním inkasováním prostřednictvím této služby od nás obdržíte informativní SMS. V případě inkasa v chybné výši si můžete požádat o vrácení této částky do 8 týdnů od odečtení z účtu, a pokud by šlo o neoprávněné inkaso lhůta reklamování je až 13 měsíců od odečtení z Vašeho účtu.

Stávající inkasní platby partnerů se s novou službou nemění, pokud je chcete převést na e-Inkaso, stačí se domluvit s inkasující společností. Pokud nechcete službu e-Inkaso využívat, můžete si ji deaktivovat. Pokud již máte u dané společnosti nastavený souhlas s inkasem, má před službou e-Inkaso přednost.

Máte běžné inkaso a chcete si sjednat e-Inkaso?

Pokud jste si sjednal u poskytovatele služeb provádění inkasních plateb prostřednictvím služby e-Inkaso, je potřeba prověřit Vaše stávající souhlasy s inkasem u účtu vůči dané inkasní společnosti, které jste si již u České spořitelny založil a případně provést jejich změnu, aby služba e-Inkaso mohla správně fungovat (pozn. pokud je účet inkasní společnosti jiný, tak nemusíte dělat vůbec nic). Jak na to?

Nejdříve je potřeba zjistit, jaký typ souhlasu máte pro danou inkasní společnost založený:

  1. může se jednat o souhlas s inkasem, u kterého není uvedený konkrétní variabilní symbol. V souhlasu je uvedený pouze limit, do kterého jste povolil inkasující společnost inkasovat platby z Vašeho účtu
  2. nebo se může jednat o souhlas s inkasem, který obsahuje konkrétní variabilní symbol a limit, do kterého jste povolil inkasující společnost inkasovat z Vašeho účtu

V případě souhlasu bez uvedeného variabilního symbolu můžete postupovat dvojím způsobem:

  • zrušit stávající souhlas s inkasem, pak se budou všechny Vaše původní i nové inkasní platby provádět prostřednictvím služby e-Inkaso
  • případně navýšit limit souhlasu tak, aby byl dostatečný pro všechny inkasní platby včetně e-Inkasa, které máte sjednané s inkasující společností (pokud již nyní máte limit dostatečně vysoký, tj. včetně nově sjednané inkasní platby, která se má realizovat formou e-Inkasa, není potřeba nic měnit).

V případě souhlasu s uvedeným variabilním symbolem je nutné tento souhlas zrušit, jinak by nově sjednaná inkasní platba, která má být provedena prostřednictvím služby e-Inkaso, neproběhla. Zrušením souhlasu se budou všechny Vaše původní i nové inkasní platby provádět prostřednictvím služby e-Inkaso.


Seznam příjemců inkas (inkasujících společností) u kterých je možné službu e-Inkaso sjednat:

  • Allianz (neživotní pojištění)

  • Allianz (životní pojištění)

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster