800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Dále prohlašuji, že jsem osobně ověřil/a totožnost klienta a správnost jeho identifikačních údajů dle shora uvedeného platného průkazu totožnosti.

Klient prohlásil a bere na vědomí, že: 

  • ­ zná obsah souhlasu se zpracováním údajů, a že Česká spořitelna bude zpracovávat jeho údaje v rozsahu, který je uveden zde
  • ­účet je vedený v měně CZK a není určen k podnikání,
  • ­ korespondenční adresa je shodná pro všechny smlouvy uzavřené tímto návrhem, na ni budete posílat písemnosti týkající se těchto smluv, včetně tištěného oznámení o neprovedení platebního příkazu,
  • ­číslo účtu přidělíte ke dni uzavření rámcové smlouvy, zašlete je na potvrzení spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami a dalšími dokumenty, na které tento návrh odkazuje; poté vloží na účet základní vklad v hotovosti v pobočce nebo převodem z účtu,
  • ­uvedené údaje včetně údajů o daňovém rezidenství a dalších daňových povinnostech jsou úplné, správné a pravdivé, máte právo si je ověřit, dojde-li ke změně, bude Vás neprodleně informovat, na uzavření smlouvy nemá právní nárok,
  • ­podmínky smlouvy plníte již před uplynutím lhůty, ve které může od smlouvy uzavřené na dálku/mimo vaše obchodní místo odstoupit; právo odstoupit může uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uzavření, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce. Podpis na odstoupení musí být úředně ověřen. Adresa pro zaslání odstoupení je Česká spořitelna, a.s., odbor Správa pasivních účtů, Štefánikova 2115/13, 741 01 Nový Jičín.
  • ­předáte osobní údaje uvedené v návrhu společnostem Finanční skupiny České spořitelny (která zahrnuje Českou spořitelnu, a.s., a její dceřiné společnosti), Erste Asset Management a Pojišťovnou České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, za účelem poskytování finančních služeb těchto společností prostřednictvím služeb SERVIS 24. Souhlas může písemně odvolat. V takovém případě mi přestanete poskytovat služby SERVIS 24 a vaše ujednání o těchto službách zanikne.
  • ­zná obsah Všeobecných obchodních podmínek České spořitelny, a.s., smluvních dokumentů, které upravují podmínky vedení a užívání účtu u České spořitelny, na které tento návrh a Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s., odkazují, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se jimi řídit; zná systém pojištění pohledávek z vkladů v rozsahu Informačního přehledu,  seznámili jste jej s ním před podpisem návrhu, rozumí mu a obdrží jej spolu s ostatními dokumenty po založení účtu; aktuální verze jsou k dispozici v pobočkách nebo na www.csas.cz,
  • ­ceny a úroky najdu v platném Ceníku České spořitelny, a.s. pro bankovní obchody.


Kontaktní údaj externího partnera

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 17.8.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,060 - -0,42%
USD 22,261 - -0,35%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster