800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Dále prohlašuji, že jsem osobně ověřil/a totožnost klienta a správnost jeho identifikačních údajů dle shora uvedeného platného průkazu totožnosti.

Klient prohlásil a bere na vědomí, že: 

 • zná systém pojištění pohledávek z vkladů v rozsahu Informačního přehledu, že mu rozumí a souhlasí s tím, že obdrží Informační přehled spolu s ostatními dokumenty po založení účtu,
 • účet povedete v CZK, není určený k podnikání,
 • korespondenční adresa uvedená v tomto návrhu je shodná pro všechny smlouvy uzavřené na základě tohoto návrhu, na ni budete posílat písemnosti týkající se těchto smluv, a to včetně tištěného oznámení o neprovedení platebního příkazu, pokud není shodná s adresou trvalého bydliště,
 • číslo Účtu přidělíte ke dni uzavření Rámcové smlouvy o finančních službách – Účet a sdělíte je na potvrzení o uzavření této smlouvy, které zašlete spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami a případně i  Protokolem o zřízení uživatele služeb Servisu 24 na e-mail uvedený v tomto návrhu,
 • uvedené údaje jsou pravdivé a úplné, máte právo si je ověřit a návrh neakceptovat, uvede-li nepravdivé údaje, na uzavření smlouvy není právní nárok,
 • nakládat s účtem prostřednictvím písemných příkazů může poté, co si ve vaší pobočce založí podpisový vzor a uvede na něj vzor podpisu,
 • uvedené údaje o daňovém rezidenství a případných dalších daňových povinnostech jsou pravdivé, úplné a správné a dojde-li ke změně, bude Vás o této skutečnosti neprodleně informovat,
 • vloží na účet základní vklad, v hotovosti v pobočce nebo převodem z účtu poté, co sdělíte číslo účtu,
 • od smlouvy uzavřené na dálku má právo písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce na adresu: Česká spořitelna, a.s., odbor 8370 Správa pasivních účtů, Štefánikova 2115/13, 741 01 Nový Jičín,
 • zná obsah Všeobecných obchodních podmínek České spořitelny, a.s. [nové okno]  smluvních dokumentů, které upravují podmínky pro vedení a užívání Účtů a dalších smluvních dokumentů na které tento návrh a Všeobecné obchodní podmínky odkazují, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se jimi po uzavření Rámcové smlouvy o finančních službách řídit,
 • s tím, že Rámcovou smlouvu o finančních službách plníte již před uplynutím lhůty, ve které může od této smlouvy odstoupit,
 • s předáním svých osobních údajů z tohoto návrhu společnostem Finanční skupiny České spořitelny (která zahrnuje Českou spořitelnu, a.s., a její dceřiné společnosti, Investiční společnost České spořitelny, a.s., a Pojišťovnu České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group) za účelem poskytování finančních služeb těchto společností prostřednictvím služeb SERVIS 24. Tento svůj souhlas může písemně odvolat. V takovém případě mu nebudete moci nadále poskytovat služby SERVIS 24 a vaše ujednání o těchto službách pozbude účinnosti. Podmínky pro zřízení a využívání služeb SERVIS 24 viz  Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. [nové okno], příručku SERVIS 24 [nové okno].
 • se stížností na porušení povinností plynoucích z uzavřené smlouvy se mohu obrátit na pobočku nebo na Ombudsmana finanční skupiny České spořitelny na adrese Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 nebo e-mailu ombudsman@csas.cz nebo na státní orgány uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách České spořitelny, a.s.

Kontaktní údaj externího partnera

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 20.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,090 - -0,08%
USD 21,773 - -0,26%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster