800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

17.10.2016 07:00

Oznámení o aktualizaci statutů podílových fondů pobočky EAM ČR

                                      O z n á m e n í


Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika,
jednající prostřednictvím vedoucího svého odštěpného závodu
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika,

se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 04107128, oznamuje, že s účinností ode dne 17. října 2016 byly přijaty aktualizované texty statutů všech obhospodařovaných fondů.


Ve statutech byly provedeny pouze aktualizační změny související

  •  s aktualizací přílohy „Zásady vztahující se na výkonnostní odměny zaměstnanců investiční společnosti“, v souvislosti s ustanovením nových členů výboru pro odměňování,
  •  s doplněním upřesňující věty do ustanovení článku VI odstavce 7 ve statutech fondů kvalifikovaných investorů IPF 10 – otevřený podílový fond a IPF 35 – otevřený podílový fond.

Schvalované změny nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, neboť se jedná o aktualizaci uváděných údajů a netýkají se postavení nebo zájmů podílníků (§ 529 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech).

S aktualizovaným zněním statutů se mohou podílníci ode dne 17. října 2016 seznámit na internetové http://www.erste-am.cz [nové okno], na internetové adrese distributora (České spořitelny, a. s.) http://www.investicnicentrum.cz [nové okno], na jeho pobočkách a v sídle odštěpného závodu investiční společnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.


V Praze dne 17. října 2016
 

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster