800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

31.08.2016

Česká ekonomika prosperuje mezi zeměmi EU na jedničku

?Česká ekonomika nemá, na rozdíl od řady jiných v EU, závažné fiskální a makroekonomické nerovnováhy a fatální strukturální poruchy. To potvrzuje vyhodnocení Evropského semestru za rok 2016 a specifická doporučení, které zpracovala Evropská komise a přijala Rada EU. Podle nich se česká ekonomika řadí do skupiny osmi členských zemí, které nevykazují žádné závažné nerovnováhy a poruchy.

„V roce 2015 byla česká ekonomika třetí nejrychleji rostoucí ekonomikou EU, i v roce 2016 patří k velmi rychle rostoucím,“ uvádí Petr Zahradník, analytik České spořitelny. „Hodně investujeme, máme výrazný obchodní přebytek a v poslední době i velmi slušnou spotřebu. I přes umírněný trend, je i výše veřejných výdajů významná. Jediný problém vidím v přetrvávajícím a neřešeném deficitu výnosové bilance,“ vysvětluje růstový trend Petr Zahradník. 

  • Česká republika má nejnižší míru nezaměstnanosti v EU při velmi kompetitivních mzdách
  • Česká republika drží slušnou fiskální disciplínu s aktuální mírou deficitu okolo 0,6 % HDP (podobně i střednědobý výhled), odhadovaným strukturálním deficitem okolo 1 % HDP a snižující se mírou veřejného dluhu (nyní okolo 41 % HDP, výhled do roku 2019 = 39,3 %)
  • V České republice je zdravý finanční sektor (nepotřeboval v době krize žádnou přímou veřejnou finanční pomoc, ani nevyvolal potřebu zpřísnění bankovní/ finanční regulatoriky); Česká spořitelna k tomuto stavu zásadně přispívá
  • Česká republika je jednou z nejbezpečnějších zemí Evropy, což zvláště v době zostření bezpečnostních rizik představuje zásadní hodnotu; vykazuje relativně stabilní politický systém (značný potenciál při naplňování funkčnosti veřejné služby a fungování institucí), neinklinuje k žádnému extrémnímu politickému řešení, ale spíše respektuje „common sense“
  • Přednosti českého ekonomického vývoje neznamenají, že by neexistovaly žádné nedostatky a rizika; jejich vhodné uchopení a pokrytí však z nich může učinit dlouhodobou rozvojovou příležitost, na které se může aktivně podílet i významná bankovní instituce a finanční skupina jako je například Česká spořitelna 
  • dlouhodobá fiskální udržitelnost (stárnutí obyvatelstva, zdravotnictví, důchodový systém); vhodné finanční řešení může eliminovat dlouhodobá fiskální rizika, přinést efektivnost a posílit zodpovědnost aktérů v těchto systémech
  • přes vysokou míru investic v poměru k HDP České republiky je objem investic přepočtený na obyvatele v porovnání s EU stále podprůměrný; navíc, investice v souhrnu nevykazují vysokou návratnost (jinak by se jejich vysoká míra k HDP již daleko výrazněji promítla v konvergenčním vývoji); nadto, dříve vyvážená a rovnoměrná teritoriální lokace investic je postupně nahrazována teritoriální koncentrací, což některé regiony staví do pozice investičně deprivovaných oblastí; máme problémy s realizací nosných investic strategického charakteru v dopravě a energetice (k nimž máme přirozené předpoklady i zkušenosti a jejichž realizaci brání zbytečné vnitřní překážky)
  • vzdělávací systém potřebuje strukturálně vyladit a sledovat princip „matching skills and jobs“
  • naplnění značných kapacit v oblasti výzkumu a vývoje
  • infrastruktura obecně nevede k optimálnímu využití a zhodnocení polohové renty, kterou Česká republika v blízkosti geografického středu EU má.


Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Kristýna Havligerová
Tisková mluvčí ČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz
Klára Zelenková
Tiskové centrum ČS
 

PDF verze tiskové zprávy [nové okno]

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 26.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,030 - -0,04%
USD 21,902 + 0,74%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster