800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

10.06.2016

Oznámení EAM o zrušení Certifikátového fondu OPF

                                       O z n á m e n í

Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika,
jednající prostřednictvím vedoucího svého odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 04107128, 
informuje podílníky speciálního podílového fondu CERTIFIKÁTOVÝ FOND - otevřený podílový fond, 
ve lhůtě minimálně 6 měsíců předem, podle článku XII odstavce 4 statutu podílového fondu CERTIFIKÁTOVÝ FOND,
o svém ZÁMĚRU zrušit tento podílový fond s likvidací.


O vlastním zrušení podílového fondu CERTIFIKÁTOVÝ FOND s likvidací rozhodne investiční společnost prostřednictvím vedoucího svého odštěpného závodu nejdříve až po uplynutí šestiměsíční lhůty ode dne uveřejnění tohoto oznámení. Rozhodnutí o zrušení podílového fondu CERTIFIKÁTOVÝ FOND je investiční společnost oprávněna učinit jako jeho obhospodařovatel, podle ustanovení § 375 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Toto rozhodnutí obhospodařovatele nepodléhá schválení Českou národní bankou.

Investiční společnost doporučuje podílníkům podílového fondu CERTIFIKÁTOVÝ FOND, aby ve výše zmíněné šestiměsíční lhůtě podali na pobočkách České spořitelny, a. s., pokyn na prodej svých podílových listů podílového fondu CERTIFIKÁTOVÝ FOND. Důvodem doporučení prodat podílové listy podílového fondu CERTIFIKÁTOVÝ FOND je, že ode dne zrušení podílového fondu již nebude možno pokyny na prodej jeho podílových listů podávat a zbývající podílníci podílového fondu budou muset vyčkat až na výplatu podílu na likvidačním zůstatku.

Podílové listy podílového fondu CERTIFIKÁTOVÝ FOND jsou od podílníků odkupovány za jejich aktuální hodnotu vyhlášenou v den, kdy podílník prostřednictvím České spořitelny uplatnil pokyn na prodej podílových listů. Investiční společnost předpokládá, že v rámci zpětného odkoupení podílových listů podílového fondu CERTIFIKÁTOVÝ FOND nabídne Česká spořitelna jeho podílníkům nákup podílových listů jiných jí distribuovaných podílových fondů, a to bez účtování prodejního poplatku. Předpokládanou podmínkou neúčtování prodejního poplatku bude, že k nákupu dojde bezprostředně po odkoupení podílových listů podílového fondu CERTIFIKÁTOVÝ FOND.

V Praze dne 9. června 2016


 
 

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster