800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Melinda

S Melindou podporujeme projekty neziskových organizací, které dobře známe. Mnohé patří k našim dlouholetým spolupracovníkům a partnerům. Všechny dosud podpořené projekty naleznete zde.

Prázdniny pro děti z azylového domu

Udělejme hezké prázdniny dětem, které se svými matkami žijí v azylovém domě sv. Dominika Savia Charity ČR [nové okno] - vezměme je na výlet! Jejich mámy se ocitly v životní i finanční tísni, bez naší podpory tak děti stráví celé prázdniny zavřené v azylovém domě.
Díky Vám jsme mohli učinit o prázdninách šťastné děti z azylových domů.

Aby se děti mohly učit

Pojďme s Člověkem v tísni [nové okno] vytvořit pro děti ze sociálně slabších rodin místo, kde se mohou smysluplně připravovat do školy.
Nízkoprahovému klubu v Liberci jste prostřednictvím organizace Člověk v tísni přispěli na magnetickou tabuli, psací i rýsovací potřeby a sešity, které jsou nezbytné pro doučování dětí ze sociálně slabších rodin.

Pohodlnější život seniorů

Mnozí klienti Domova Sue Ryder [nové okno] jsou nepohybliví a jejich vysoký věk nebo chronické bolesti jim nedovolují ulevit si od nepohodlí a bolesti, kterou jim způsobuje trvalé upoutání na lůžko. Pomoci jim může polohovací systém, díky němuž se zabrání vzniku proleženin. Přispějme na polohový systém, aby mohli senioři žít v pohodlí.
Díky Vám nezisková organizace Sue Ryder zakoupí polohovací pomůcky, které zabrání u nepohyblivých klientů vzniku proleženin a umožní jim pohodlnější život.

Invalidní vozík pro seniory

Pomozme klientům Palaty – Domova pro zrakově postižené [nové okno] k pohybu. Pouze invalidní vozík jim totiž umožní, aby se mohli bez větších problémů pohybovat a účastnit se různých společenských akcí.
Díky Vám Palata pořídí invalidní vozík, který nepohyblivým klientům umožní bez větších problémů se pohybovat a účastnit se různých společenských akcí. Přidejte se i v další fázi tohoto projektu. Organizace totiž potřebuje další tři invalidní vozíky pro její ostatní úseky.

Nové zážitky pro lidi s handicapem

Vytvořme klientům organizace Mikasa [nové okno], kteří mají těžké postižení nové zážitky, při kterých budou moci poznávat nové prostředí za hranicemi jejich města.
Díky Vám nezisková organizace Mikasa upraví jejich dodávkový automobil pro přepravu čtyř klientů na invalidních vozících, a bude je tak moci vzít na výlet. Jejich klienti se bohužel často nedostanou ani za hranice svého města.

Ergoterapie pomáhá seniorům

Všichni si pro své babičky a dědečky přejeme, aby zůstali co nejdéle v dobré kondici. Přispějme Charitě ČR [nové okno] na ergoterapii v domově pro seniory, která jim zajistí soběstačnost v běžných denních činnostech i koníčcích.
Díky Vám jsme mohli přispět seniorům na ergoterapii. Metodu, která jim pomáhá udržet si co nejdéle soběstačnost v běžných denních činnostech, pracovních úkonech a koníčcích.

Hrou k dětskému úsměvu

Váš příspěvek umožní předškolním dětem, které neměly to štěstí narodit se do funkční rodiny, chodit na hodiny plavání se Smíškem [nové okno] . Díky nim se děti lépe vyrovnávají s traumatickými prožitky, plavání totiž napomáhá k psychické pohodě a procvičení motoriky. Přispějme neziskové organizaci
Díky vám jsme mohli dětem předškolního věku, které se vyrovnávají s traumatických prožitkem, přispět na kurzy plavání. Aktivitu, která posouvá hranice jejich strachu.

Fyzioterapií k lepšímu pohybu dětí

Dětem s pohybovým postižením pomáhá speciální cvičení organizace Pontis Šumperk [nové okno]. Jejich léčba má prokazatelné výsledky, ale pro sociálně slabší rodiny je hůře dostupná. Společně můžeme nakoupit potřebné fyzioterapeutické pomůcky, které dětem pomohou zlepšit pohybové dovednosti.
Dětem s postižením zejména v důsledku dětské mozkové obrny pomůže fyzioterapie, která má prokazatelné výsledky, ale pro sociálně slabší rodiny je hůře dostupná.

Stromy na výběh asistenčních pejsků

Pomocné tlapky [nové okno] vychovávají asistenční psy, které zdarma předávají lidem se zdravotním postižením. Na výcvik psů bohužel stát nepřispívá ani organizaci, ani klientovi. Ve výběhu, který díky vám již vzniká, si pejsci budou moct po náročném tréninku odpočívat a hrát.
Díky Vám Pomocné tlapky vysázejí do výběhu stromy, v jejichž stínu si budou moci pejsci hrát a odpočívat po náročném tréninku.
Tento projekt bude v budoucnu pokračovat, jelikož se výběh musí ještě oplotit.

Pomoc týraným seniorům

Každý den se minimálně jeden senior nebo seniorka stane obětí domácího násilí nebo týrání. Organizace Život 90 [nové okno] jim nabízí pomocnou ruku při řešení problémů. Přispějte na provoz krizové linky a sociální poradny, aby seniorům mohli být i nadále na blízku ve chvílích, kdy to nejvíce potřebují.
Nezisková organizace Život 90 díky Vám pomůže seniorům, kteří se stali obětí domácího nebo ústavního násilí, týrání či špatného zacházení.

Speciální houpačka pro autisty

Dopřejme klientům-autistům komunitního centra Vítej [nové okno]... speciální houpačku. Je to vynikající pomůcka pro zlepšení jejich zdravotní i fyzické kondice.
Díky Vám komunitní centrum Vítej… pořídí pro klienty autisty speciální houpačku, která je vynikající pomůckou pro zlepšení jejich fyzické i psychické kondice.
Organizace nakoupí i potřebné příslušenství, aby se jejich hyperaktivní klienti neporanili.

Ještě jsem tu já II

Pomozme společně dětem v těžké krizové životní situaci, kdy jim umírá sourozenec nebo rodič. Právě na tyto děti se často pod tíhou starostí a zármutku zapomíná. Přispějme mobilnímu hospici Ondrášek [nové okno] na odborné konzultace, kde se jejich blízcí naučí, jak s nimi mají o bolesti, kterou cítí mluvit.
Mobilnímu hospici Ondrášek jste přispěli na pomoc dětem v krizové životní situaci, kdy jim umírá rodič nebo sourozenec.
Jednalo se o druhou část pomoci a projekt bude v budoucnu pokračovat.

Podpora lidí bez domova

Přispějme na SOS program, který pomáhá lidem bez domova. Pracovníci Armády spásy [nové okno] jim nabízejí pomoc nejenom v zimním období, kdy se zvyšuje počet ošetření.
Díky vám jsme mohli pomoci lidem bez domova, kteří především v zimních měsících bojují s podchlazením a omrzlinami a to se podepisuje na jejich zdraví.

Knihy dětem

Nízkoprahový klub Rubikon [nové okno] je tady pro děti a mladé lidi, kteří mají problémy, neví si s nimi rady, nevědí, kam jít a co s volným časem. Poskytuje jim pomoc při řešení problémů, pomáhá jim umět se dobře poprat s životními nástrahami. Pomoc můžeme i my - přispějme jim na sportovní vybavení a knihovnu.
Díky Vám jsme mohli Rubikonu, nízkoprahovému klubu, přispět na nákup knih pro děti a mladé lidi (nejen) ze sociálně slabších rodin.
Rubikon potřebuje také obnovit sportovní vybavení, podpořme společně jejich další projekt.

Zdravotní pomůcky pro domácí hospic

Poslední období našich životů bychom si všichni přáli prožít důstojně a s lidmi, které máme rádi. Pomozme Cestě domů [nové okno], ta nabízí paliativní péči nevyléčitelně nemocným a aktuálně uvítá váš příspěvek na nákup zdravotních pomůcek.
Domácí hospic Cesta domů díky Vám zakoupí všechny zdravotní kompenzační pomůcky, které potřeboval pro své pacienty. Ti mohou poslední dny života strávit tam, kde to mají rádi - v prostředí svého domova.

Tříkrálová sbírka 2017

Přidejte se k Tříkrálové sbírce Charity ČR [nové okno], jejíž výtěžek je určen na zmírnění utrpení a potíží lidí v nouzi, pomoc lidem s postižením, nemocným a seniorům i na humanitární projekty v zahraničí.
Díky Vašemu příspěvku jsme mohli pomoci tam, kde bylo potřeba. Na tuto sbírku můžete přispívat celoročně.

První slůvka neslyšící Kačenky

Přispějme s Životem dětem [nové okno] dvouleté neslyšící Kačence na nové zdravotní pomůcky, které jí pomohou její zdravotní omezení zmírnit. I díky nim se může naučit svá první slova.
Kačenka se již díky Vám může se svou mámou těšit na trénink, při kterém se bude díky zdravotním pomůckám učit rozpoznávat mezi jednotlivými zvuky, rozumět jejich významu a dokonce se naučí říkat i svá první slůvka.

Trávník na výběh pro asistenční pejsky

Pomocné tlapky [nové okno] vychovávají asistenční psy, které zdarma předávají lidem se zdravotním postižením. Na výcvik psů bohužel stát nepřispívá ani organizaci, ani klientovi. Ve výběhu, který díky vám již vzniká, si pejsci budou moci po náročném tréninku odpočívat a hrát.
Díky Vám Pomocné tlapky pořídí na výběh trávník a pejsci si budou moct po náročném tréninku hrát a odpočívat. Tento projekt bude v budoucnu pokračovat, jelikož se výběh musí ještě oplotit.

Krizová linka pro seniory

Podpořme Život 90 [nové okno], který provozuje linku důvěry pro seniory. Ročně pomůže 14 tisícům seniorů řešit jejich krizovou situaci. Linka je ale neustále přetížená a mnozí se tak vůbec nedovolají. S Vaší pomocí provoz linky zdvojnásobíme!
Nezisková organizace Život 90 zvýší kapacitu přetížené linky důvěry, díky níž dokáže zachránit život seniorům v krizi.

Pomoc zvířatům v nouzi

Společně můžeme pomoci poraněným divokým zvířatům. O jejich návrat zpět do přírody se po celé republice starají odborníci ze záchranných stanic Českého svazu ochránců přírody. [nové okno]
Díky Vašim příspěvkům jsme dali poraněným divokým zvířatům druhou šanci na život v přírodě.

Bílá pastelka pomáhá nevidomým

Připojme se k celorepublikové veřejné sbírce Bílá pastelka na podporu služeb pro nevidomé. U nás ji od roku 2000 pořádá vždy v říjnu organizace SONS ČR [nové okno] s partnery, a to u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole. Jako symbol světa nevidomých byla vybrána bílá pastelka, zážitek z bílé linie na bílém papíře totiž může sdílet vidomý i nevidomý....
Díky Vám jsme mohli SONSu přispět prostřednictvím veřejné sbírky Bílá pastela na služby poskytované zrakově postiženým osobám v celé České republice.

Když je naše duše nemocná

Ledovec [nové okno] pomáhá lidem, kteří trpí duševním onemocněním a kvůli tomu mají často pocit, že je společnost nechce přijmout. Podpořme spuštění webového portálu www.zotaveni.cz, jenž pomůže zbourat mýty a předsudky o duševních nemocech.
Neziskové organizaci Ledovec jste přispěli na pomoc lidem, kteří trpí duševním onemocněním.

Fyzioterapie pro děti s pohybovým postižením

Dětem s pohybovým postižením, způsobeným zejména dětskou mozkovou obrnou, pomáhá speciální cvičení, které nabízí organizace Pontis Šumperk [nové okno]. Léčba má prokazatelné výsledky, ale pro sociálně slabší rodiny je nedostupná. Přispějme jim, aby i jejich děti mohly zlepšit své pohybové dovednosti.
Dětem s pohybovým postižením zejména v důsledku dětské mozkové obrny pomůže speciální terapie "Therasuit", která má prokazatelné výsledky ve zlepšení pohybových dovedností.

Končím s hulením

Podpořme uživatele konopí, kteří se chtějí léčit ze závislosti na marihuaně, ale mají obavy, že to sami nezvládnou, i proto jim pomáhá SANANIM [nové okno].
Díky Vám pomůžeme prostřednictvím organizace SANANIM vážným zájemcům, kteří se chtějí léčit ze své závislosti na marihuaně.
www.koncimshulenim.cz [nové okno]

Lepší škola pro všechny

Pojďme s Člověkem v tísni [nové okno] pomoci dětem ze sociálně slabších rodin, aby zbytečně neskončily ve zvláštní škole a později bez práce. Víme, jak na to.
Organizaci Člověk v tísni jste přispěli na doučování pro děti ze sociálně slabších rodin, aby zbytečně neskončily ve zvláštní škole a později bez práce.

Notebook pro Fildu

"Jmenuji se Filip a studuji střední pedagogickou školu. Od narození mě trápí těžká porucha růstu a nikdy nebudu moci chodit. Kvůli nemoci mám omezenou schopnost psaní, studium mi usnadňuje notebook, který ale už dosluhuje. Moc rád bych ve studiu pokračoval, ale k tomu potřebuji notebook nový." Přispějme s Životem dětem [nové okno] Filipovi na notebook, který mu poůže ve studiu.
Filipovi, který od narození trpí těžkou poruchou růstu, jste prostřednictvím organizace Život dětem přispěli 17 144 Kč na nový notebook, který potřebuje ke studiu. Jeho nemoc ho totiž omezuje i v psaní a bez notebooku by studium nezvládl.

Dejte cihlu k cihle

Chráněné bydlení neziskové organizace Portus Praha, ve kterém našli svůj domov mentálně postižení lidé, shání prostředky na novou střechu, která se jim doslova rozpadá nad hlavou. Společně jim můžeme pomoct zlepšit jejich životní podmínky!
Organizaci Portus Praha jste přispěli na novou střechu chráněného bydlení Fara v obci Slapy, kde mohou důstojně bydlet mentálně postižení lidé.

"Putovní" chodítko pro seniory

Složme se na putovní chodítko pro seniory. Spolu s osobní asistencí Sue Ryder [nové okno] chodítko pomáhá seniorům prodloužit dobu soběstačnosti, aby mohli žít ve své domácnosti co nejdéle.
Díky Vám nezisková organizace Sue Ryder zakoupí "putovní" chodítko, které pomůže mnoha seniorům.

Zdravotní pomůcky pro domácí hospic

Poslední období našich životů bychom si všichni přáli prožít důstojně a s lidmi, které máme rádi. Pomozme Cestě domů [nové okno], ta nabízí paliativní péči nevyléčitelně nemocným a aktuálně uvítá váš příspěvek na nákup zdravotních pomůcek.
Domácí hospic díky Vám zakoupí všechny zdravotní pomůcky, které potřeboval na vyšetření nevyléčitelně nemocných. Ti mohou poslední dny života strávit tam, kde to mají rádi - v prostředí svého domova.

Výběh pro asistenční pejsky

Pomocné tlapky [nové okno] vychovávají asistenční psy, které zdarma předávají lidem se zdravotním postižením. Na výcvik psů bohužel stát nepřispívá ani organizaci, ani klientovi. Ve výběhu, který díky vám vznikne, si pejsci budou moci po náročném tréninku odpočívat a hrát.
Díky Vám Pomocné tlapky zřídí výběh, kde si pejsci budou po náročném tréninku hrát a odpočívat. Tento projekt bude v budoucnu pokračovat, jelikož se výběh musí ještě oplotit.

Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni

Azylový dům Diakonie ČCE [nové okno] hledá prostředky na vybavení pokojů, kde žijí osamělé matky s dětmi v provizorních a stísněných prostorách. Vhodné vybavení pomůže zlepšit jejich životní podmínky. Pojďte s námi vybavit první pokoj.
Organizaci Diakonie jsme díky Vám přispěli na nákup vybavení pokoje v azylovém domě pro matky s dětmi v tísni, které získají pocit bezpečí a zbaví se úzkosti i strachu z cizího místa.

Ještě jsem tu já

Pomozme společně dětem v těžké krizové životní situaci, kdy jim umírá sourozenec nebo rodič. Právě na tyto děti se často pod tíhou starostí a zármutku zapomíná. Přispějme mobilnímu hospici Ondrášek [nové okno] na odborné konzultace, kde se jejich blízcí naučí, jak s nimi mají o bolesti, kterou cítí mluvit.
Mobilnímu hospici Ondrášek jste přispěli na pomoc dětem v krizové životní situaci, kdy jim umírá rodič nebo sourozenec.
Jednalo se o první část pomoci a projekt bude v budoucnu pokračovat.

Ortopedické botičky pro holčičky

"Jmenujeme se Kajka a Mimi a jsme jednovaječná dvojčátka. Od malička nás trápí dětská mozková obrna a naše malá tělíčka nás proto neposlouchají. Máme obrovské přání: chceme se naučit chodit. K tomu, ale potřebujeme speciální ortopedické botičky." Přispějme s Životem dětem [nové okno] Kajce a Mimi na speciální ortopedické boty, které jim pomohou udělat i další krůčky!
"Děkujeme, že jste nám pomohli prostřednictvím aplikace Melinda nasbírat nádhernou částku 9.046 Kč. Jsme rády, že jsme se mohly zúčastnit sbírky určené na zakoupení ortopedických botiček na míru. Naše krůčky, budou o něco lehčí :) Moc si Vaší pomoci vážíme!
Kajka, Mimi a mamka"

Prázdniny pro děti z azylového domu

Udělejme hezké prázdniny dětem, které se svými matkami žijí v azylovém domě sv. Markéty Charity ČR [nové okno] - vezměme je na výlet! Jejich mámy se ocitly v životní i finanční tísni, bez naší podpory tak děti stráví celé prázdniny zavřené v azylovém domě.
"My, děti a maminky z Domova sv. Markéty, děkujeme všem dárcům za příspěvek na prázdniny! Výlet do Permonia byl super a už se těšíme příští týden na koupání do Aquaparku...” Děti se podívají také do Dinoparku Vyškov, Moravského krasu – Macochy a do Westernového městečka "Šiklův Mlýn.
Už se těšíme na fotografie!

Senioři online

Podpořme s Životem 90 [nové okno] seniory, kteří nerezignovali na život a chtějí se učit novým věcem. Ze získaných prostředků pořídíme nové počítače do PC učebny, kterou senioři využívají k výuce.
Díky Vám jsme mohli přispět na nové monitory do počítačové učebny Životu 90. Organizace pořádá kurzy pro seniory, kteří nerezignovali na život a chtějí se učit novým věcem.

Rehabilitační pobyt pro Karolínku

Přispějme s Životem dětem [nové okno] malé Karolínce na rehabilitační pobyt v Klimkovicích. Vždy zde udělala velké pokroky a i přes nepříznivou prognózu lékařů dokázala první krůčky.
Malá Karolínka se může těšit na rehabilitační pobyt! Karolínce, která se se svou rodinou stala obětí autonehody a je odkázaná na ortopedický vozík, jste prostřednictvím organizace Život dětem přispěli na rehabilitaci celkem 36.426 Kč.

Aby kozy neumrzly

Přispějte SANANIMu [nové okno] na zateplená vrata do kozího chléva v terapeutické komunitě Karlov. Chov koz učí klienty získat dobré pracovní návyky a být zodpovědný.
Tento projekt se podařilo podpořit příspěvky v celkové výši 6.356 Kč

Polohovací vozík pro paní Věru

Pomozme paní Věře lépe zvládnout její těžký úděl. Pouze speciální polohovací vozík jí totiž umožní, aby se pohodlně pohybovala. „Zdravotní stav paní Věry je v současné době natolik vážný, že jí již neumožňuje, aby tuto možnost využila. Nicméně v Sue Ryder je mnoho dalších klientů, kteří tento vozík potřebují. Konkrétně paní Marie, jíž usnadní pravidelné návštěvy naší zahrady a možnost užít si květinové záhonky, které má tak ráda.“ - nezisková organizace Sue Ryder [nové okno]
Díky Vašim příspěvkům v celkové výši 13.650 Kč a příspěvkům z pilotního testu MELINDY ve výši 1.546 Kč jsme projekt podpořili v plné výši

Bezpečný noční život

Současná taneční scéna je bohužel nezřídka spojená s užíváním drog. Podpořte spolu organizaci Podané ruce [nové okno] a její projekt prevence nadměrné konzumace návykových látek přímo v tanečních klubech.
Díky Vašim příspěvkům v celkové výši 4 397 Kč a výnosu dobročinné aukce Dámského investičního klubu České spořitelny jsme projekt podpořili v plné výši (20 000 Kč).

Každý dobrý den se počítá

Všichni bychom si přáli poslední období svého života prožít důstojně. Domov na Dómském pahorku Charity ČR [nové okno] nabízí i mobilní paliativní péči, aktuálně uvítá váš příspěvek na nákup zdravotních pomůcek.
Díky Vašim příspěvkům v celkové výši 5 210 Kč a výnosu dobročinné aukce Dámského investičního klubu České spořitelny jsme projekt podpořili v plné výši (35 000 Kč).

Tříkrálová sbírka

Přidejte se k Tříkrálové sbírce [nové okno], jejíž výtěžek je určen na zmírnění utrpení a potíží lidí v nouzi, pomoci lidem s postižením, nemocným a seniorům i humanitárním projektům v zahraničí.
Tříkrálovou sbírku jste podpořili ve výši 4 893 Kč, děkujeme. Nezapomeňte, že na stránkách projektu můžete přispívat celoročně.

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster