800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Melinda

S Melindou podporujeme projekty neziskových organizací, které dobře známe. Mnohé patří k našim dlouholetým spolupracovníkům a partnerům. První projekty, na které můžete přispět, vám stručně představujeme zde, více se o nich dozvíte s Melindou.

Podpora zaměstnávání lidí s handicapem

Přispějme na nákup výrobního materiálu pro sociálně terapeutickou Dílnu Gawain [nové okno], kde mohou pracovat lidé s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením.

Aby je ani déšť nemohl zastavit

Přispějme chráněnému bydlení organizaci Portus Praha [nové okno], ve kterém našli svůj domov mentálně postižení lidé, na velký zahradní stan. Díky němu budou moci na zahradě pořádat společenské akce i při nepřízni počasí.

Minipark pro terapeutické kozy

Víte, že kozy dokáží fungovat jako terapeuti a zlepšovat psychickou pohodu lidí? Přispějme Přírodě kolem nás [nové okno] na rozšíření ohrady.

Aby se děti mohly učit

Pojďme s Člověkem v tísni [nové okno] vytvořit pro děti ze sociálně slabších rodin místo, kde se mohou smysluplně připravovat do školy.

Sport dětem

Nízkoprahový klub Rubikon [nové okno] je tady pro děti a mladé lidi, kteří nevědí, kam jít a co s volným časem. Často mají problémy, s nimiž si sami nedokáží poradit. Klub jim pomáhá při jejich řešení a mladé učí dobře se poprat s životními nástrahami. Pomoct můžeme i my - přispějme jim na sportovní vybavení.

Asistence vozíčkářům v lanovém parku

V lanovém centru se lidé na vozíku učí zvládat překonávat překážky a nacházet novou chuť do života. Přispějme vozíčkářům Sportovního klubu Praha [nové okno] na asistenci, bez níž by se v lanovém parku neobešli.

Pohodlnější život seniorů

Mnozí klienti Domova Sue Ryder [nové okno] jsou nepohybliví a jejich vysoký věk nebo chronické bolesti jim nedovolují ulevit si od nepohodlí a bolesti, kterou jim způsobuje trvalé upoutání na lůžko. Pomoci jim může polohovací systém, díky němuž se zabrání vzniku proleženin. Přispějme na polohový systém, aby mohli senioři žít v pohodlí.

Bezpečný noční život

Současná taneční scéna je často spojená s užíváním drog. Podpořme společně organizaci Podané ruce [nové okno], která se věnuje prevenci nadměrné konzumace alkoholu a užívání návykových látek přímo v tanečních klubech.

Invalidní vozík pro seniory

Pomozme klientům Palaty – Domova pro zrakově postižené [nové okno] k pohybu. Pouze invalidní vozík jim totiž umožní, aby se mohli bez větších problémů pohybovat a účastnit se různých společenských akcí.

Fyzioterapií k lepšímu pohybu dětí

Dětem s pohybovým postižením pomáhá speciální cvičení organizace Pontis Šumperk [nové okno]. Jejich léčba má prokazatelné výsledky, ale pro sociálně slabší rodiny je hůře dostupná. Společně můžeme nakoupit potřebné fyzioterapeutické pomůcky, které dětem pomohou zlepšit pohybové dovednosti.

Nové zážitky pro lidi s handicapem

Vytvořme klientům organizace Mikasa [nové okno], kteří mají těžké postižení nové zážitky, při kterých budou moci poznávat nové prostředí za hranicemi jejich města.

Hrou k dětskému úsměvu

Váš příspěvek umožní předškolním dětem, které neměly to štěstí narodit se do funkční rodiny, chodit na hodiny plavání. Díky nim se děti lépe vyrovnávají s traumatickými prožitky, plavání totiž napomáhá k psychické pohodě a procvičení motoriky. Přispějme neziskové organizaci Smíšek [nové okno] na plavání s dětmi.

Ergoterapie pomáhá seniorům

Všichni si pro své babičky a dědečky přejeme, aby zůstali co nejdéle v dobré kondici. Přispějme Charitě ČR [nové okno] na ergoterapii v domově pro seniory, která jim zajistí soběstačnost v běžných denních činnostech i koníčcích.

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster