800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Zahraniční platební styk

SEPA inkaso (SEPA Direct Debit) 

je bezhotovostní převod v měně EUR prováděný z podnětu příjemce platby. Realizaci SEPA inkasa předchází podepsání dohody mezi plátcem a příjemcem o tomto způsobu placení tzv. Mandátu k SEPA inkasu / SEPA Direct Debit Mandate.

SEPA inkaso lze provést pouze k tíži účtů klientů bank, které jsou přihlášeny k provádění SEPA inkasa. Seznam bank, které přistoupily k SEPA inkasu je k dispozici na internetových stránkách www.csas.cz. Banka provádí všechny typy SEPA inkas (typ B2B, CORE a COR1).

Provádění SEPA inkas na účtech plátců

Inkasa typu CORE a COR1 mohou být na účtech plátců prováděna ve dvou režimech - v režimu Jednotlivého souhlasu s inkasem nebo v režimu Všeobecného souhlasu s inkasem. Klient zvolí jednu z možností, která je pak platná pro všechny SEPA inkasa, která budou na účtu prováděna. Volbu režimu může klient spravovat prostřednictvím služeb elektronického bankovnictví (Servis 24 Internetbanking, Servis 24 Telebanking) nebo předáním požadavku v obchodním místě.

V případě volby režimu Jednotlivého souhlasu s inkasem musí klient pro každé inkaso zřídit na svém účtu Souhlas (obdobně jako u inkas v českých korunách).

V případě volby režimu Všeobecného souhlasu s inkasem banka inkaso provede, aniž by klient musel jednotlivým společnostem zřizovat Souhlas. Klient může v tomto případě také vytvořit seznam společností, kterým vůbec nepovolí inkasovat ze svého účtu. Banka na tento seznam při realizaci inkasa přihlédne a inkaso ve prospěch společnosti uvedené na seznamu neprovede. Klient v seznamu uvede společnosti, kterým nepovoluje inkasovat SEPA inkasa ze svého účtu. Společnosti identifikuje prostřednictvím uvedením jejích identifikačních kódů (CID). Seznam může klient spravovat prostřednictvím služeb přímého bankovnictví (Servis 24 Internetbanking, Servis 24 Telebanking) nebo předáním požadavku v obchodním místě. Pokyn k provedení změny v seznamu musí být bance doručený ve lhůtě, která je uvedena v bodu 4.7.

Souhlas muže být zřízen, změněn nebo zrušen v obchodním místě anebo prostřednictvím služeb přímého bankovnictví (Servis 24 Internetbanking, Servis 24 Telebanking). Souhlas se SEPA inkasem (zřízení, změna, zrušení) musí být Bance doručený ve lhůtě, která jsou uvedeny v Informacích k platebním službám.

Klient plátce může jakékoliv inkaso (bez ohledu na typ inkasa nebo zvolený režim provádění inkas) ještě před jeho splatností odmítnout, a to v obchodním místě anebo prostřednictvím služeb přímého bankovnictví (Servis 24 Internetbanking, Servis 24 Telebanking) ve lhůtě, která jsou uvedeny v Informacích k platebním službám.

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster