800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Melinda

Podmínky zařazení nového projektu do Melindy

 

Máte tip na projekt, který byste rádi viděli v mobilní dárcovské aplikaci Melinda? 

Napište nám na e-mail melinda@csas.cz. O zařazení projektu mezi ty, na které se přispívá, rozhodne tým Melindy. 

Každý projekt musí splnit následující podmínky a kritéria:

 

Nezisková organizace s veřejně prospěšnou působností

Realizátor projektu může být pouze nestátní nezisková organizace s právní subjektivitou (spolek, zapsaný ústav, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, církevní subjekty poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací služby) s veřejně prospěšnou působností. Musí také prokázat minimálně dvouletou historii působení ve vypsaných oblastech (viz projekty).

 

Sbírkový účet u České spořitelny

Pro každý projekt, který organizace chce realizovat prostřednictvím Melindy, musí realizátor uspořádat veřejnou sbírku. Příspěvky tak budou shromažďovány na předem vyhlášeném zvláštním účtu u České spořitelny.

Organizace, která veřejnou sbírku pořádá prostřednictvím Melindy nese odpovědnost za splnění zákonných požadavků na veřejné sbírky podle Zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů a za samotný projekt zařazený do Melindy a jeho účel.

 

Projekty žadatelských organizací musí

 • být registrované jako sbírky na humanitární účely dle zákona o veřejných sbírkách, dále musí prokázat:
 • zaměření na tyto oblasti: sociální, humanitární, vzdělávání, kultury, zdravotnictví, ochrany lidských práv, ochrana životního prostředí, péče o ohrožené a znevýhodněné osoby,
 • minimální dvouletou historii činností v uvedených oblastech,
 • dlouhodobý a udržitelný záměr,
 • konkrétní a měřitelný účel projektu, stanovit konkrétní relevantní částku,
 • prokázat transparentnost  (musí být patrné kdo sbírá a kdo je konečným beneficientem).

 

Do Melindy nemohou být zařazeny projekty:

 • ziskových organizací, komerčních subjektů, státních institucí,
 • nesoucí prvky sponzoringu, reklamy,
 • které jsou v rozporu se zákonem či dobrými mravy, jsou neetické, xenofobní, rasistické,
 • jsou primárně určené na krytí mzdových, provozních, marketingových a PR nákladů organizace.

 

Organizace, jejíž projekt bude přijat do aplikace Melinda, před zveřejněním projektu musí:

 • uzavřít smlouvu o poskytování služby MELINDA s Českou spořitelnou,
 • se smluvně zavázat, že příspěvek z MELINDY využijí efektivně a odpovědně a že budou o využití prostředků pravdivě informovat.

 

Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na nás mailem na adrese melinda@csas.cz.

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster