800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

s tím, že:

 • znám obsah souhlasu se zpracováním údajů a souhlasím s tím, aby Česká spořitelna, a.s., zpracovávala mé údaje v rozsahu, který je uveden který je uveden zde [nové okno],
 • účet je vedený v měně CZK a není určen k podnikání,
 • korespondenční adresa je shodná pro všechny smlouvy uzavřené na základě tohoto návrhu, na ni mi budete zasílat písemnosti týkající se těchto smluv, a to včetně tištěného oznámení o neprovedení platebního příkazu, pokud není shodná s adresou trvalého bydliště,
 • číslo Osobního konta České spořitelny (hlavní účet) a spořicího účtu (vedlejší účet) přidělíte ke dni uzavření Rámcové smlouvy o finančních službách a sdělíte mi je na potvrzení o uzavření smlouvy, které mi zašlete spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami a případně i Protokolem o zřízení uživatele služeb Servisu 24 na můj e-mail,
 • uvedené údaje jsou pravdivé, máte právo si je ověřit a návrh neakceptovat, uvedu-li nepravdivé údaje, na uzavření smlouvy nemám právní nárok,
 • předáte mé osobní údaje uvedené v tomto návrhu společnostem Finanční skupiny České spořitelny (která zahrnuje Českou spořitelnu, a. s., a její dceřiné společnosti, Investiční společnost České spořitelny, a. s., a Pojišťovnu České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group), za účelem poskytování finančních služeb těchto společností prostřednictvím služeb SERVIS 24. Tento svůj souhlas mohu písemně odvolat. V takovém případě mi nebudete moci nadále poskytovat služby SERVIS 24 a naše ujednání o těchto službách zanikne. Podmínky pro založení a využívání služeb SERVIS 24 najdu ve Všeobecných obchodních podmínkách České spořitelny,a. s., v Uživatelské příručce SERVIS 24 [nové okno].
 • nakládat s účtem prostřednictvím písemných příkazů mohu poté, co si ve vaší pobočce založím podpisový vzor a uvedu na něj vzor podpisu,
 • Rámcovou smlouvu o finančních službách plníte již před uplynutím lhůty, ve které mohu od této smlouvy odstoupit,
 • od smlouvy uzavřené na dálku mám právo písemně s úředně ověřeným podpisem odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce na adresu: Česká spořitelna, a. s., odbor 8510 Správa pasivních účtů, Štefánikova 2115/13, 741 01 Nový Jičín; odstoupím-li, vrátíte mi veškeré peněžní prostředky, které budu mít na účtu uloženy a z ceny za služby spojené s vedením účtu uhradím pouze poměrnou část za dobu, po kterou budu účet využívat,
 • obsah Všeobecných obchodních podmínek České spořitelny, a. s., Zásad České spořitelny pro nakládání a ochranu osobních údajů klienta [nové okno], smluvních dokumentů, které upravují podmínky vedení a užívání Osobního konto České spořitelny, na které tento návrh a Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s., odkazují, bez výhrad s nimi souhlasím a zavazuji se jimi po uzavření Rámcové smlouvy o finančních službách řídit, jejich aktuální verze jsou k dispozici v pobočkách nebo na www.csas.cz [nové okno],
 • se stížností na porušení povinností plynoucích z uzavřené smlouvy se mohu obrátit na pobočku nebo na Ombudsmana finanční skupiny České spořitelny na adrese Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 nebo e-mailu ombudsman@csas.cz nebo na státní orgány uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách České spořitelny, a. s.

Ceny za vedení Osobního konta České spořitelny se řídí ceníkem České spořitelny, a. s. [nové okno]

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 26.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,030 - -0,04%
USD 21,902 + 0,74%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster