800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Tržní cena (metody relativního ocenění)

Klíčové výzvy

 • Metoda transakčních či tržních násobků není schopna zohlednit specifické faktory oceňovaného aktiva.
 • Každá společnost má své vlastní charakteristiky, a tak může být obtížné najít opravdu porovnatelné společnosti.
 • Investoři mohou různým trhům přiřadit různé rizikové prémie, proto i dvě porovnatelné společnosti mohou být obchodovány s různými násobky.
 • Ocenění s využitím porovnatelných společností je pouze prvním krokem. Rozhodující je určit, zda oceňovaná společnost by měla být obchodována s prémií či s diskontem oproti porovnatelným

 Metoda tržních násobků

Tato metoda byla použita při tvorbě kalkulačky

 • Metoda tržních násobků oceňuje společnost na základě násobků vybraných finančních ukazatelů, se kterými jsou porovnatelné společnosti obchodovány na burzách.
 • Metoda je použitelná pouze v případě, že porovnávané společnosti mají obdobné charakteristiky jako oceňovaná společnost (očekávaný růst, investice apod.).
 • Hlavní výhodou této metody je její jednoduchost, intuitivnost a aktuálnost.

 Metoda transakčních násobků

 • Metoda transakčních násobků oceňuje společnost na základě násobků, se kterými byly uskutečněny historické transakce s porovnatelnými společnostmi.
 • Na rozdíl od metody tržních násobků využívá násobky historických finančních ukazatelů v době realizace porovnávaných transakcí.
 • Nevýhodou této metody je fakt, že porovnávané transakce se staly v minulosti a úroveň ocenění společností se od té doby mohla změnit.
Transakční násobky se častěji používají u menších firem.

 Klíčové výzvy

 • I ty nejlepší finanční modely se mohou ukázat jako značně nepřesné (např. kvůli změnám tržních podmínek, regulatorního prostředí, změnám hodnot vstupních proměnných apod.).
 • Investoři mohou mít různé pohledy na budoucí vývoj společnosti a mohou svá ocenění založit na jiných očekáváních.
 • Volba diskontní míry je značně subjektivní a má zásadní dopad na výsledné ocenění.

 Vnitřní hodnota

 • Metoda DCF je základní a rozhodující metodou ocenění. Jejím výstupem je tzv. vnitřní hodnota.
 • Metoda DCF spočívá v odhadu budoucího vývoje společnosti (obchodní plán na min. 5-7 let),vypočtení jejích volných peněžních toků a jejich diskontování na současnou hodnotu.
 • Kvalita ocenění závisí zejména na kvalitě, přesnosti a spolehlivosti obchodního plánu, který je použit pro projekci finančních výsledků.
 • Výhodou této metody je možnost zachytit charakteristiky příslušné společnosti, které mohou být mnohdy odlišné od ostatních společností v sektoru.
 • Další výhodou je možnost modelovat scénáře v závislosti na vývoji různých proměnných, jako jsou ceny vstupů, výše marží, synergie apod.
Chcete vědět více o DCF?  

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 20.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,090 - -0,08%
USD 21,773 - -0,26%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster