MOJE OBJEDNÁVKA

Košík je prázdný

Základní informace

Pojištění domácnosti ochrání vybavení Vašeho bytu a věci osobní potřeby proti všem důležitým nebezpečím – veškerým živelním událostem, krádeži, loupeži i vandalismu. Můžete se pojistit i proti speciálním rizikům, jako je dočasné přepětí nebo podpětí v síti rozbití skla z jakékoli příčiny, porucha chladicího zařízení nebo havárie rozvodů. Neměli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti – pro případ, že chvilkovou neopatrností vytopíte sousedy či Váš pes způsobí škodu.

Předmět pojištění

 • movité předměty, které tvoří soubor zařízení bytu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračka apod.) a věci osobní potřeby (audiovizuální a výpočetní technika, foto technika, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení atd.)
 • cizí věci, které členové domácnosti oprávněně užívají (např. věci v leasingovém nájmu, vypůjčené věci, věci sloužící k výkonu povolání)
 • příslušenství a stavební součásti bytu, které přiléhají k vnitřním prostorám bytu nebo nebytového prostoru (vestavěný nábytek, kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů, plovoucí podlaha, obklady stěn a stropů, tapety, malby apod.)

Hlavní výhody

 • všechna obvyklá nebezpečí jsou zahrnuta již v základní variantě pojištění
 • vztahuje se i na škody vzniklé jinde než v místě pojištění (včetně krádeže a loupeže)
 • plnění v nových cenách prací i materiálů, aktuálních v době vzniku škody
 • pojištění domácnosti zajistí klientovi náhradní ubytování, stane-li se byt následkem pojistné události neobyvatelným
 • pojištěnými jsou všechny osoby ve společné domácnosti , které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby (děti bez omezení věku a bez podmínky hlášeného trvalého pobytu)
 • výběr ze dvou variant KOMFORT/PRIMA dle pojistných nebezpečí a výší limitu plnění
 • široká nabídka praktických připojištění:
  • Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě
  • Připojištění stavebních součástí
  • Pojištění právní ochrany ve spotřebitelských vztazích
 • klient může v případě poruchy nebo havárie využít Domácí asistenci (automaticky a zdarma k variantě KOMFORT)

TIP pro Vás

Detailní produktová informace na webu České spořitelny [nové okno]