MOJE OBJEDNÁVKA

Košík je prázdný

Základní informace

Pojištění bytové jednotky poskytuje pojistnou ochranu proti živelním nebezpečím (včetně povodně, záplavy, vodovodních škod), krádeži, loupeži, vandalismu, nárazu dopravního prostředku či aerodynamickému třesku. Rozsah pojištění může dále zahrnovat i řadu dalších méně obvyklých nebezpečí – např. mechanické poškození vnějšího pláště budovy jakýmkoli zvířetem či havárii rozvodů. Neměli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti za újmu, která je s vlastnictvím domu neodmyslitelně spojena.

Předmět pojištění

 • jednotka – byt a/nebo nebytový prostor včetně stavebních součástí a příslušenství
 • vedlejší místnosti určené ke společnému užívání s jednotkou (např. sklepní kóje, garáž)
 • spoluvlastnický podíl na společných částech domu
 • movité předměty jako stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, opravám nebo údržbě pojištěné jednotky

Hlavní výhody

 • všechna živelní nebezpečí (včetně následného vniknutí atmosférických srážek a dalších následných škod vzniklých v přímé souvislosti s pojistnou událostí) jsou automaticky zahrnuta již v základní variantě pojištění, a to bez obvyklých výluk či omezení limitem plnění
 • bez příplatku pojistného je zahrnuto i pojištění elektromotorů proti zkratu nebo přepětí
 • plnění v nových cenách prací i materiálů, aktuálních v době vzniku škody; v případě úplné škody plnění ve výši obvyklé (tržní) ceny bytové jednotky
 • budovy a ostatní stavby jsou vždy pojištěny včetně všech stavebních součástí a příslušenství a také včetně přípojek inženýrských sítí
 • bytová jednotka je vždy pojištěna včetně všech stavebních součástí a příslušenství, vedlejších místností určených ke společnému užívání s jednotkou (např. sklepní kóje) a včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu
 • výběr ze dvou variant KOMFORT/PRIMA dle pojistných nebezpečí a výší limitu plnění
 • široká nabídka praktických připojištění:
  • Pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti
  • Pojištění skel (pevně spojených s nemovitostí)
  • Připojištění elektronických a strojních zařízení
 • klient může v případě poruchy nebo havárie využít Domácí asistenci (automaticky a zdarma k variantě KOMFORT)

TIP pro Vás

Detailní produktová info na webu České spořitelny
Pojištění bytové jednotky on-line

Spěte klidně díky pojištění

Sjednat u partnera