MOJE OBJEDNÁVKA

Košík je prázdný

Pozor: pro pojistnou částku v rozsahu 7.001 Kč - 20.000 Kč, je pojistitel oprávněn vyžadovat při pojistné události potvrzení příjmu.
Požadovaná částka pojistného plnění odpovídá maximálně 30 % jeho čistého měsíčního příjmu za 12 měsíců. V opačném případě při pojistné události dostane klient max 7 000 Kč/měsíc.