MOJE OBJEDNÁVKA

Košík je prázdný

Základní informace

Pojištění pravidelných plateb je volitelnou součástí Osobních účtů a Osobního konta České spořitelny a pomůže řešit nepříjemné životní situace - zajistí vyplacení jednorázového plnění či měsíčních plateb v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti či ztráty zaměstnání.

Srovnání jednotlivých variant

    Limity plnění
  Cena Pracovní neschopnost Ztráta zaměstnání
Varianta A 1,5 % z pojistné částky/měsíc Určená pojistná částka max. 20.000,- nezahrnuto
Varianta B 2,5 % z pojistné částky/měsíc Určená pojistná částka max. 20.000,- Určená pojistná částka max. 20.000,-

Podmínky pro sjednání

  1. Jsem srozuměn/a a souhlasím s tím, že sjednané sjednání pojištění se řídí rámcovou smlouvou a všeobecnými pojistnými podmínkami Pojišťovny České spořitelny, které jsou k dispozici na webových stránkách pojistníka (www.csas.cz) v části dokumenty ke stažení.
  2. Jsem mladší 60 let. A zároveň prohlašuji, že jsem dle svého vědomí zdráv a zároveň nejsem v pravidelné lékařské péči ani pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku chronického onemocnění. Dále nejsem poživatelem invalidní důchodů ani jsem nebyl uznán invalidním. Nejsem v pravidelné lékařské péči ani pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků. Nyní nejsem v pracovní neschopnosti.
  3. Tento bod je závazný pouze při sjednání varianty B, při sjedná varianty A nemusíte uvedená prohlášení v tomto bodě splňovat. Pro sjednání varianty B prohlašuji, že jsem zaměstnán(a) v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byl(a) zaměstnán(a) v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících. Dále prohlašuji, že nejsem ve zkušební době a zároveň v posledních třech kalendářních měsících před sjednáním pojištění jsem nedal ani mi nebyla dána výpověď z pracovního poměru; nezrušil jsem se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mi nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele; neobdržel jsem od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na ukončení pracovního poměru dohodou.
  4. Souhlasím s tím, aby Banka předala mé osobní údaje (včetně rodného čísla) a čísla účtu pojistiteli.
  5. Souhlasím s platbou měsíčního poplatku za udržování pojištění dle výběru příslušného souboru pojištění.

TIP pro Vás

Pojištění k účtu může sjednat jak majitel účtu, tak disponující osoba, pokud jí k tomu dá souhlas majitel účtu.