MOJE OBJEDNÁVKA

Košík je prázdný

Základní informace

Pojištění pravidelných plateb je volitelnou součástí Osobních účtů a Osobního konta České spořitelny a pomůže řešit nepříjemné životní situace - zajistí vyplacení jednorázového plnění či měsíčních plateb v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti či ztráty zaměstnání.

Srovnání jednotlivých variant

    Limity plnění
  Cena Pracovní neschopnost Ztráta zaměstnání
Varianta A 1,5 % z pojistné částky/měsíc Určená pojistná částka max. 20.000,- nezahrnuto
Varianta B 2,5 % z pojistné částky/měsíc Určená pojistná částka max. 20.000,- Určená pojistná částka max. 20.000,-

Podmínky pro sjednání

Pro sjednání pojištění stačí, když klient prohlásí, že:

  • je mladší 60 let;
  • je dle svého vědomí zdráv;
  • není poživatelem starobního, částečného ani plného invalidního důchodu;
  • není v pravidelné lékařské péči ani pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků;
  • není v pracovní neschopnosti.

A pro variantu B navíc, že:

  • je zaměstnán(a) v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byl(a) zaměstnán(a) v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících a není ve zkušební době;
  • v posledních třech kalendářních měsících před sjednáním pojištění nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru;
  • nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele;
  • neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na ukončení pracovního poměru dohodou.

TIP pro Vás

Pojištění k účtu může sjednat jak majitel účtu, tak disponující osoba, pokud jí k tomu dá souhlas majitel účtu.
Pojištění pravidelných plateb

Nastavení

Pozor: pro pojistnou částku v rozsahu 7.001 Kč - 20.000 Kč, je pojistitel oprávněn vyžadovat při pojistné události potvrzení příjmu.
Požadovaná částka pojistného plnění odpovídá maximálně 30 % jeho čistého měsíčního příjmu za 12 měsíců. V opačném případě při pojistné události obdrží klient maximálně 7 000 Kč/měsíc.

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Ochrana ztráty Vašeho příjmu