MOJE OBJEDNÁVKA

Košík je prázdný

Základní informace

Pojištění odpovědnosti je volitelnou součástí Osobních účtů a Osobního konta České spořitelny a pomůže řešit situace, kdy opomenutím či momentální nepozorností neúmyslně způsobíte škodu v běžném občanském životě nebo v zaměstnání.

Srovnání jednotlivých variant

Limity pojištění Úroveň A Úroveň B
Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli* 100 000 Kč 150 000 Kč
Z toho limit pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s řízením dopravního prostředku* 10 000 Kč 30 000 Kč
Odpovědnost v běžném občanském životě 1 000 000 Kč 1 500 000 Kč
CENA (měsíčně) 69 Kč 99 Kč
* Pojištěný se podílí na pojistném plnění spoluúčastí ve výši 15 % z celkové výše pojistného plnění.

Podmínky pro sjednání

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území Evropy s výjimkou Turecka a zemí bývalého Sovětského svazu, pokud nejsou členskými státy EU. Úplné znění podmínek týkajících se tohoto pojištění je uvedeno v rámcové pojistné smlouvě a ve všeobecných pojistných podmínkách.

TIP pro Vás

Pojištění k účtu může sjednat jak majitel účtu, tak disponující osoba, pokud jí k tomu dá souhlas majitel účtu.