800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

s tím, že:
• znám obsah souhlasu se zpracováním údajů a souhlasím aby Česká spořitelna, a.s.,  zpracovávala mé údaje v rozsahu, který je uveden zde [nové okno],
• seznámili jste mě se systémem pojištění vkladů v rozsahu Informačního přehledu, který je uveden zde [nové okno] a rozumím mu,
účet je vedený v měně CZK není určen k podnikání,
• korespondenční adresa uvedená v tomto návrhu je shodná pro všechny smlouvy uzavřené na základě tohoto návrhu, na ni mi budete posílat písemnosti týkající se těchto smluv, a to včetně tištěného oznámení o neprovedení platebního příkazu, pokud není shodná s adresou trvalého bydliště,
• číslo Osobního účtu České spořitelny II (hlavní účet) a účtu Peníze stranou (vedlejší účet) přidělíte ke dni uzavření Rámcové smlouvy o finančních službách – Osobní účet České spořitelny II a sdělíte mi je na potvrzení o uzavření této smlouvy, které mi zašlete spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami a případně i  Protokolem o zřízení uživatele služeb Servisu 24 na můj e-mail,
• uvedené údaje jsou pravdivé, máte právo si je ověřit a návrh neakceptovat, uvedu-li nepravdivé údaje, na uzavření smlouvy nemám právní nárok,
• předáte mé osobní údaje uvedené v tomto návrhu společnostem Finanční skupiny České spořitelny (která zahrnuje Českou spořitelnu, a.s., a její dceřiné společnosti, Investiční společnost České spořitelny, a.s., a Pojišťovnu České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group), za účelem poskytování finančních služeb těchto společností prostřednictvím služeb SERVIS 24. Tento svůj souhlas mohu písemně odvolat. V takovém případě mi nebudete moci nadále poskytovat služby SERVIS 24 a naše ujednání o těchto službách zanikne. Podmínky pro založení a využívání služeb SERVIS 24 najdu ve Všeobecných obchodních podmínkách České spořitelny, a.s.,
v Uživatelské příručce SERVIS 24.
cena za vedení Osobního účtu České spořitelny II, cena za další služby poskytované k tomuto účtu a úrokové sazby, kterými bude úročen zůstatek na účtu, jsou uvedeny v Ceníku České spořitelny, a.s. [nové okno],
nakládat s účtem prostřednictvím písemných příkazů mohu poté, co si ve vaší pobočce založím podpisový vzor a uvedu na něj vzor podpisu,
• uvedené údaje o daňovém rezidenství a případných dalších daňových povinnostech jsou pravdivé, úplné a správné a dojde-li ke změně, budu Vás o této skutečnosti neprodleně informovat,
• Rámcovou smlouvu o finančních službách plníte již před uplynutím lhůty, ve které mohu od této smlouvy odstoupit, 
• od smlouvy uzavřené na dálku mám právo písemně s úředně ověřeným podpisem odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce na adresu: Česká spořitelna, a.s., odbor 8370 Správa pasivních účtů, Štefánikova 2115/13, 741 01 Nový Jičín, odstoupím-li, vrátíme mi veškeré peněžní prostředky, které budu mít na účtu uloženy a z ceny za služby spojené s vedením účtu uhradím pouze poměrnou část za dobu, po kterou budu účet využívat,
• znám obsah Všeobecných obchodních podmínek České spořitelny, a.s [nové okno]., Zásad České spořitelny pro nakládání a ochranu osobních údajů [nové okno] klienta, smluvních dokumentů, které upravují podmínky pro vedení a užívání Osobních účtů České spořitelny II, na které tento návrh a Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s., odkazují, bez výhrad s nimi souhlasím a zavazuji se jimi po uzavření Rámcové smlouvy o finančních službách řídit, jejich aktuální verze jsou k dispozici v pobočkách nebo na www.csas.cz,
• se stížností na porušení povinností plynoucích z uzavření smlouvy se mohu obrátit na pobočku nebo na Ombudsmana finanční skupiny České spořitelny na adrese Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 nebo e-mailu ombudsman@csas.cz nebo na státní orgány uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách České spořitelny, a.s.

 

 

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster