800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance
NAŠE MISE:
Diverzita jako nepostradatelná součást naší společnosti.

MEDAILONKY

Radka Froňková

Regionální manažerka provozu

Radka Froňková

Diversitas pro mne znamená součást firemní kultury v ČS. Rovné příležitosti pro všechny. Pro toho, kdo chce, jsou zde možnosti jak se realizovat. V projektu Minerva jsem získala spoustu dobrých nápadů a možností rozvoje. V navazujícím projektu Horizonty mám možnost rozvoje dalšího. Program Diversitas umožňuje uplatnění všem skupinám zaměstnanců- maminkám na MD/RD, ženám manažerkám či starší generaci. Velmi mu fandím, není snadné rovné příležitosti vždy prosadit.


Nik Page 

IT Specialista & UX Lead

Nik Page

Our clients and potential clients are getting more divers every year. More people are moving from all over the world into the Czech Republic. They speak differently, look differently, and have different expectations when doing business whether with us or even just ordering lunch.
Its important for us to have foreign colleagues so we gain exposure to such differences, learn from them and get accustomed to them. On the purely professional level, a verity of experiences from other cultures and view points can only enrich and increase our knowledge.


Michaela Nováčková 

Specialistka komunikace

Diversitas je pro mě synonymem rovného zacházení se všemi zaměstnanci banky napříč pozicemi a bez ohledu na věk, rasu či pohlaví. Diversitas nabízí mj. šanci mladším zaměstnancům skloubit rodinu s kariérou, starší zkušené kolegy podporuje v péči jak o stále nezletilé děti tak o staré rodiče a prarodiče, handicapovaným dává příležitost zapojit se plnohodnotně do profesního života a všem schopným zaměstnancům umožňuje vzdělávat se a dále se rozvíjet, např. za přispění zkušenějších mentorů.

Již šestým rokem využívám výhod flexibilního zaměstnávání v rámci projektu Čáp. Mám velké štěstí, že podstata mé práce mi umožňuje pracovat z domova a mám skvělou manažerku a kolegy, kteří se nebojí dát důvěru matce s dvěma malými dětmi a zaměstnat ji na částečný úvazek.

Když ČS bude prostřednictvím programu Diversitas do svých zaměstnanců investovat, zaměstnanci jí to vrátí prostřednictvím své vysoké loajality a větší motivaci pracovat právě pro ni. Tím si banka zajistí kvalitní a spolehlivé zaměstnance, kteří jí budou pomáhat vytvářet pozitivní image, čímž jí usnadní dosahovat zisku.


Karel Vítkovský 

Ředitel úseku Wholesale Back Office

Karel Vítkovský

S rovnými příležitostmi jsem se poprvé “potkal” v době, kdy jsem studoval statistiku respektive demografii. Víte, jaký je poměr mezi jedinci mužského a ženského pohlaví při narození? Jedna ku jedné? Není tomu tak! Není rovný. Tento, tak zvaný sekundární poměr pohlaví je 1,07. Znamená to, že na 100 narozených dívek, přijde na svět 107 chlapců. Během života se to obrátí. Střední délka života, chcete-li naděje dožití je u žen zhruba o 6 let delší než u mužů.

Podruhé jsem se s diverzitou a rovnými příležitostmi setkal až v České spořitelně. Z vlastní iniciativy jsem se zapojil do auditu Rovné příležitosti, který probíhal v roce 2009. Odtud byl již jen krůček k tomu, abych se stal “ambasadorem” programu Diversitas, který na audit navazoval.

A do třetice si myslím, že i do dalších částí projektu mohu přispět, přinést nějaké nápady a náměty, například do rovných příležitostí pro zaměstnance ve věku 50+ … nota bene, když už do této kategorie několik let patřím.

A proč to všechno dělám a věnuji tomu čas a energii “navíc”? Chci přispět k tomu, abychom rovné příležitosti důsledně respektovali a plně využili. Řídil jsem různé týmy, velké, malé, převážně ženské, převážně mužské … a mnohokrát jsem si ověřil, že tým, který je postaven na SKUTEČNĚ rovných příležitostech, sebou nese skvělou “genetickou” výbavu pro to, aby byl týmem profesionálním a kompetentním, aby byl týmem (pracovištěm) vyhledávaným, aby byl týmem, kde budou mít lidé možnost se rozvíjet a profesně růst … týmem, kde je většina zaměstnanců angažovaných, lidí oddaných své práci a se zájmem aktivně přinést své společnosti nějaký užitek.


Hedvika Witalová 

Specialistka Operations v oddělení Správa pasivních účtů

Hedvika Witalová

Po dlouhém váhání jsem se rozhodla napsat příspěvek k programu Diversitas i já. Víte, když člověk není úplně zdráv a potýká se během života s nějakým postižením, není jednoduché, alespoň v mém případě, o tom psát, obzvlášť když vím, že si to přečte spousta zaměstnanců ČS. Ale i přesto jsem se rozhodla, že Vám odpovím. V mém případě se jedná o sluchové postižení, s kterým bojuji a žiji již skoro 20let. Mohu Vám říci úpřímně, není to nic jednoduchého, i když v dnešní moderní době techniky i lékařství existují různé metody a pomůcky, kterými jde toto postižení ztlumit, i když sluch již není 100% jako u zdravých lidí. Za celou tuto dobu jsem zažila dosti nemilých situací a trapasů, kdy si člověk uvědomí, jak dovedou jiní lidé chováním nebo slovy člověka dostat až někde na dno. Ale o tom nechci psát, chci psát o něčem jiném, že jsem nesmírně vděčná a velice ráda, že jsem zaměstnancem České spořitelny, která lidí se zdravotním postižením zaměstnává a podporuje. Za celou dobu mého zaměstnání v ČS jsem se nesetkala s negativním postojem k mé osobě, v současné době jsem velice překvapena novým programem Diversitas, jsem velice ráda, že o něm informujete všechny zaměstnance ČS, že o něm ví můj manažer i spolupracovníci v týmu a několikrát jsme spolu i o tom diskutovali. Děkuji Vám za všechny kolegy, kterých se program týká, že to pro nás děláte, že nás neoddělujete od ostatních, že se můžeme zapojit do běžných aktivit a práce v ČS.


Vera Budway Strobach

Manažerka programu Diverzity & Inclusion pro Erste Group

Vera Budway Strobach

Úroveň diversity managementu České spořitelny je příkladem nejen pro celou Českou republiku, ale také pro celou Erste Group.

Pro mne osobně bylo nesmírně obohacují být součástí Diversity od jejího celého vývoje, tedy od malého iniciačního projektu zaměřeného na ženy a work-life balance až po řádně respektovaný projekt, který výrazně napomohl České spořitelně vyhrát soutěž: Firma roku rovné příležitosti v letech 2009 a 2011.

V současné době aplikuji své zkušenosti a poznatky také pro celou Erste Group.

Jsem přesvědčená, že diversita jde ruku v ruce s inovací a růstem.

Diversitní přístup nám také pomáhá získat rozmanitější portfolio klientů a nabídnout jim přesně ty produkty a služby, které splňují jejich specifické požadavky. Přispívá také k akvizici nových klientů, jakými mohou být právě lidé se zdravotním postižením, maminky na MD/RD či etnické minority.

Diversita je nedílnou součástí společenské kultury a její benefity jsou nasnadě: vyšší motivace a angažovanost zaměstnanců, nižší náklady spojené s náborem a vzděláváním nových zaměstnanců či retence kvalifikovaných kolegů. V neposlední řadě výrazně ovlivňuje pohled na Českou spořitelnu jako zaměstnavatele první volby, který podporuje inovace a změny.

Ceska sporitelna is truly a pioneer in diversity management not only in the Czech Republic, but also in the Erste Group. For me personally, it has been an amazing and enriching experience watching Diversitas grow from a small initiative focused on women and work-life balance into a comprehensive, well-established and well-respected program which helped Ceska sporitelna win Company of the Year in Equal Opportunities both in 2009 and 2011. I am now applying the experiences and best practice from Diversitas to launch a similar program for the entire Erste Group.

I am convinced that without diversity, we cannot have innovation and growth. Leveraging diversity helps us reach out to various client segments and offer them the right kinds of products and services which meet their diverse needs. It can also help us acquire new client segments from financially independent, high net worth women to ethnic minorities and people with special needs.

Diversity and inclusion is an integral part of our corporate culture. The benefits of sound diversity management are clear: increased employee motivation and engagement; lower turnover costs associated with hiring and training new employees; retention of qualified and experienced employees; improved perception of CS on the labor market as a 1st choice employer; and a leadership style receptive to innovation and change.


Klára Víznerová 

Asistentka ředitelky

Klára Víznerová

Jako matka 4leté dcery a zároveň asistentka ředitelky úseku, jsem neustále v poklusu. Pokud dcera náhle onemocní, tak díky chápajícímu přístupu mé “šéfky” mohu v takovýchto případech pracovat z domova, což je pro mne naprosto skvělé řešení. Nemusím již trnout strachy, co vše se za mé nepřítomnosti událo a jaká překvapení na mne čekají po návratu do práce. Nehledě na to, že díky Diverzitas je sladění rodinného a pracovního života o mnoho jednodušší. Takže co více dodat? Díky Diversitas!


Martin Grau 

Manažer náboru

Martin Grau

Kulturní, generační, genderová a názorová rozmanitost je základním předpokladem pro vznik a rozvoj, takové firemní kultury, která posiluje vzájemnou toleranci a respekt k jednotlivci. V prostředí, které stojí na takovýchto hodnotách úcty ke každému ze zaměstnanců bez ohledu na jeho věk, pohlaví, či světonázor, dochází nejen k nárůstu produktivity práce (díky přínosům odlišnosti názorů i zkušeností), ale k zejména ke změně ducha dané společnosti. Výsledkem mimo nepopiratelného přínosu na efektivitu spolupráce a mezilidské vztahy (jak interní, tak externí) je souhrnná kultivace pracovního prostředí jako takového. Vzniká kultura, která nejen umožňuje stát se lepšími zaměstnanci, ale i vyspět lidsky.


David Brzobohatý 

Ředitel odboru Řízení výkonu a rozvoje zaměstnanců a organizace

David Brzobohatý

Diverzita pro mě znamená, že každý z nás je jedinečný, výjimečný, odlišný, různý, ..... Znamená pro mě nejen suché konstatování tohoto faktu, ale hlavně respekt k této skutečnosti. Respekt ke každému jednomu členovi mého týmu, ke každému kolegovi/kolegyni v práci, ke každému člověku. Znamená pro mě hledání. Hledání cesty, na kterou nastupuji pokaždé, když si k danému člověku nalézám ten nejvhodnější přístup. Znamená pro mě příležitost. Příležitost k tomu dívat se na svět jiným krasohledem, než tím svým. Příležitost obohatit sebe sama o nekonečnou různorodost lidského bytí.


Veronika Račmanová 

Manažerka programu Diverzity & Inclusion

Veronika Račmanová

Diverzitu vnímám jako samozřejmou součást každé správně fungující společnosti, neboť přináší mnoho benefitů. Jednak jde o to, poskytnout všem zaměstnancům a zaměstnankyním rovné příležitosti a nabídnout možnost work-life balance. To samozřejmě přináší vyšší spokojenost, motivovanost, efektivitu a tím i vyšší výkonnost všech zaměstnanců a zaměstnankyň, což je pro firmu samotnou velkým přínosem, projevujícím se i v nižší fluktuaci a tedy nižších nákladech. Kromě toho různorodé týmy umožňují daleko širší spektrum názorů na řešení jednotlivých úkolů a tím tedy i vyšší šanci najít nejlepší možné řešení.

Snažíme se v této oblasti neustále vzdělávat a posunovat všechny projekty intenzivně kupředu. Vnímám, že zdůrazňování důležitosti a přínosů různorodosti ve firmě je nikdy nekončící proces. Je před námi tedy ještě dlouhá cesta, po které nás baví jít!

Velmi mě těší, že se v posledních měsících daří najít podporovatele/ky diverzity napříč celou bankou a chtěla bych jim moc poděkovat za jejich iniciativu, píli a obrovskou energii, kterou přináší. Jsem hrdá na to, že mám možnost pracovat ve firmě, která se snaží podporovat principy rovných příležitostí a je mi velkou ctí, že se na tom mohu podílet.


Tereza Mitošinková 

HR projektová specialistka programu Diverzity & Inclusion

Tereza Mitošinková

Práce na projektech podporujících diverzitní prostředí mě nesmírně baví a považuji ji za skutečně smysluplnou. Na úrovni mezilidských vztahů je pro mne diverzita především otázkou respektu. Jak se ukazuje, tak i ve světě byznysu má diverzita své nesporné výhody. Strategické řízení diverzity přináší společnostem větší ekonomické zisky a rovněž přispívá ke společensky zodpovědnému jednání firem. Podporu různorodého prostředí proto vnímám jako nepostradatelnou součást kvalitní a dlouhodobě udržitelné firemní kultury. Velmi mě proto těší, že se toto téma ve společnosti, ve které pracuji, aktivně řeší a že se na budování diverzitního prostředí v České spořitelně mohu podílet.


Jitka Schmiedová 

Ředitelka úseku Lidské zdroje

Jitka Schmiedová

Stála jsem před pár lety spolu s ostatními u zrodu programu DIVERSITAS v České spořitelně. V rozmanitosti je síla. Mnoho úspěšných firem a leaderů to ví, buduje a rozvíjí silné týmy založené na diverzitě všeho druhu - genderové, zkušenostní, oborové, diverzitě vzdělání, postojů i národností. I nadále se budu snažit, aby byl program Diversitas oceňovaný nejen vně firmy, ale aby napomáhal i uvnitř České spořitelny k rozvoji naší firemní kultury ještě více směrem k úspěšným praktikám bez předsudků.

 

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 7.12.2016
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,040 - -0,04%
USD 25,211 + 0,07%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster