800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Co je SEPA

SEPA je jednotnou platební oblastí pro provádění plateb a inkas v EUR (Single Euro Payment Area) v rámci zemí EU/EHP. Cílem je, aby byly převody v EUR prováděny v rámci této oblasti za stejných podmínek.

SEPA reguluje následující typy převodů:
Platby v měně EUR z účtů na účet tzv. SEPA Credit Transfer
Inkasa v měně EUR z účtu na účet tzv. SEPA Direct Debit

Geografické vymezení SEPA oblasti - převody v EUR do / ze zemí EU / EHP a dalších zemí, které se rozhodly uplatňovat standardy SEPA - Švýcarsko, Francouzská Guayana, Guadeloupe, Martinique, Reunion a Gibraltar. Platby v EUR do ostatních zemí se SEPA pravidly neřídí.

Jaké změny přinese SEPA v České republice?

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 stanovilo závazné požadavky, které mají účinnost od:

  • 1. února 2014 pro země eurozóny
  • 31. října 2016 pro země EU mimo eurozónu (týká se tedy i ČR)

Mezi hlavní požadavky, které vyplývají z Nařízení, patří především:

  • v případě platby v EUR v rámci EU/EHP nutnost uvádět číslo účtu příjemce ve tvaru IBAN
  • umožnit fyzickým osobám-podnikatelům a právnickým osobám od 31. 10. 2016 použití formátu zpráv dle normy ISO 20022 XML při předávání a přijímání hromadných platebních instrukcí

Zpracování tuzemských plateb v ČR v CZK zůstane beze změny a výše uvedené nařízení bude mít v ČR dopad pouze na SEPA platby a SEPA inkasa v měně EUR v rámci EU/EHP.

SEPA platby

Česká spořitelna umožňuje provádění plateb dle SEPA standardu od roku 2008. SEPA platbu lze realizovat jedním z následujících způsobů:

  • předat vyplněný papírový platební příkaz – formulář
  • předat příkaz prostřednictvím služby přímého bankovnictví Servis24 nebo Business 24, který umožňuje dávkový import příkazů (ve formátu xml)
  • předat příkaz prostřednictvím služby MultiCash*, nebo importovat dávku SEPA platebních instrukcí (ve formátu xml)

Příslušné formuláře podporují vyplnění příkazu k platbě v měně EUR v souladu se SEPA standardy.

SEPA inkasa

Česká spořitelna umožňuje provádění SEPA inkas v měně EUR od 9.2.2016, podporujeme schéma CORE, CORE1 a B2B. Zpracováváme jak příchozí žádosti o SEPA inkaso (tzv. debtor servis), tak i aktivní odchozí žádosti o SEPA inkaso (tzv. kreditor servis). 

Režim inkasa na straně plátce je nastaven jako podmíněný. To znamená, že příchozí žádost o inkaso musí klient plátce odsouhlasit v rámci dané lhůty, v opačném případě se inkaso odmítne.

Režim inkasa na straně příjemce je smluvně stanoven příslušnou smlouvou.

Pokud klient - příjemce inkas chce inkasovat prostřednictvím SEPA inkasa a nemá dosud Creditor ID (CID), může Česká spořitelna jeho vygenerování zajistit přes Českou národní banku popř. přes rakouskou centrální banku (pokud by si klient otevřel účet u ERSTE GROUP BANK AG).


Princip SEPA inkasa
• Měna inkasa EUR
• Plátce dává přímo příjemci souhlas s inkasem (tzv. mandát). Tento mandát pak příjemce předává své bance spolu s inkasní instrukcí
• Každý mandát obsahuje jedinečnou referenci určenou příjemcem inkasa
• Příjemce musí mít přidělen tzv. CID (Creditor ID), který se pak uvádí i v inkasní transakci
• Příjemce musí oznámit žádost o inkaso plátci minimálně 14 dní před jeho splatností
• Banka plátce musí obdržet žádost o inkaso minimálně 5 dní před splatností inkasa u jednorázového inkasa a prvního inkasa a 2 dny před splatností v případě opakovaných inkas
• Částka je stržena z účtu plátce a zúčtována na účet příjemce ten samý den
• Identifikátor účtu je číslo účtu ve formátu IBAN a BIC
• Plátce má práv na tzv. Refund (vrácení částky inkasované na jeho účtu dle legislativou stanovených podmínek)

Další informace o SEPA

Evropská centrální banka připravila informační materiál [nové okno], který obsahuje souhrnné informace o SEPA. Dále je možné detailní informace získat zejména na stránkách Evropské rady pro platební styk [nové okno].

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 25.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,040 - -0,12%
USD 21,741 - -0,61%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster