800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

s tím, aby Česká spořitelna, a.s. zpracovávala mé údaje v rozsahu, který je uveden zde. [nové okno]

 

 • vím, že účet vedený v měně CZK není určen k podnikání,
 • je mi znám obsah Všeobecných obchodních podmínek České spořitelny, a.s. [nové okno], Zásad České spořitelny pro nakládání a ochranu osobních údajů klienta [nové okno] a dalších smluvních dokumentů, které upravují podmínky pro zřízení a vedení Osobních účtů České spořitelny II, bez výhrad s nimi souhlasím a zavazuji se jimi po uzavření smlouvy řídit, jejich aktuální verze jsou k dispozici v pobočkách nebo na www.csas.cz,
 • uvedené údaje jsou pravdivé, máte právo si je ověřit a návrh neakceptovat, uvedu-li nepravdivé údaje, na uzavření smlouvy nemám právní nárok,
 • korespondenční adresa uvedená v tomto návrhu je shodná pro všechny smlouvy uzavřené na základě tohoto návrhu, na ni mi budete posílat písemnosti týkající se těchto smluv, a to včetně tištěného oznámení o neprovedení platebního příkazu, pokud není shodná s adresou trvalého bydliště,
 • číslo Osobního účtu České spořitelny II (hlavní účet) a účtu Peníze stranou (vedlejší účet) přidělíte ke dni uzavření Rámcové smlouvy o finančních službách – Osobní účet České spořitelny II a sdělíte mi je na potvrzení o uzavření této smlouvy, které mi zašlete spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami a případně i  Protokolem o zřízení uživatele služeb Servisu 24 na můj e-mail uvedený v tomto návrhu,
 • cena za vedení Osobního účtu České spořitelny II, cena za další služby poskytované k tomuto účtu a úrokové sazby, kterými bude úročen zůstatek na účtu, jsou uvedeny v Ceníku České spořitelny, a.s. [nové okno],
 • nakládat s účtem prostřednictvím písemných příkazů mohu poté, co si ve vaší pobočce založím podpisový vzor a uvedu na něj vzor podpisu,
 • odesláním návrhu vyjadřuji souhlas s tím, že Česká spořitelna, a.s.,  bude plnit Rámcovou smlouvu o finančních službách již před uplynutím lhůty, ve které mohu od této smlouvy odstoupit,
 • od smlouvy uzavřené na dálku mám právo písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce na adresu: Česká spořitelna, a.s., odbor 8510 Správa pasivních účtů, Štefánikova 2115/13, 741 01 Nový Jičín,
 • odesláním návrhu uděluji souhlas s předáním mých osobních údajů uvedených v tomto návrhu společnostem Finanční skupiny České spořitelny (která zahrnuje Českou spořitelnu, a.s., a její dceřiné společnosti, Investiční společnost České spořitelny, a.s., a Pojišťovnu České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group), za účelem poskytování finančních služeb těchto společností prostřednictvím služeb SERVIS 24. Tento svůj souhlas mohu písemně odvolat. V takovém případě mi nebudete moci nadále poskytovat služby SERVIS 24 a naše ujednání o těchto službách zanikne. Podmínky pro založení a využívání služeb SERVIS 24 najdu ve Všeobecných obchodních podmínky České spořitelny,a.s. [nové okno], v Uživatelské příručce služeb SERVIS 24 [nové okno]
 • se stížností na porušení povinností plynoucích z uzavření smlouvy se mohu obrátit na pobočku nebo na Ombudsmana finanční skupiny České spořitelny na adrese Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 nebo e-mailu ombudsman@csas.cz nebo na státní orgány uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách České spořitelny, a.s.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 26.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,030 - -0,04%
USD 21,902 + 0,74%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster