800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Informace o nabídce úpisu účastnických cenných papírů Erste Group Bank AG

Dle ustanovení § 9 článku 2 podmínek účastnických cenných papírů na doručitele o celkové jmenovité hodnotě až do výše 2 700 000 000 EUR vydaných Erste Group Bank AG v roce 2009 a podle příslušných ustanovení rakouského zákona o bankách (BWG), v případě jakýchkoli opatření majících za následek změnu existujícího poměru mezi právy držitelů účastnických cenných papírů a těmi náležící akcionářům Erste Group Bank AG, musí dojít k poskytnutí přiměřené kompenzace držitelům účastnických cenných papírů.

Od dokončení podobné nabídky úpisu za účelem znovudosažení poměru mezi základním kapitálem Erste Group Bank AG a jejím účastnickým kapitálem v listopadu 2009 vydala Erste Group Bank AG v rámci akciových programů pro zaměstnance celkem 1 453 621 nových akcií z podmíněného kapitálu.

Kromě toho uzavřela Erste Group Bank AG v září a listopadu 2011 dohodu o základních podmínkách a smlouvu o převodu akcií s pěti regionálními rumunskými investičními fondy (Societatea de Investitii Financiare) o nabytí až 30,12% akcií v Banca Comercială Română S.A. (BCR) oproti poskytnutí peněžitého plnění a převodu nově vydaných akcií Erste Group Bank AG v několika tranších. V souvislosti s plněním čtyř smluv o převodu akcií vydala Erste Group Bank AG v souhrnu 16 102 263 nových akcií, které jsou součástí schváleného základního kapitálu, prostřednictvím čtyř zvýšení základního kapitálu k 23. listopadu 2011, 10. prosinci 2011, 15. prosinci 2011 a 28. únoru 2012, oproti nepeněžitým vkladům v podobě celkem 2 060 418 643 akcií BCR, čímž došlo ke zvýšení základního kapitálu Erste Group Bank AG z 756 932 768 EUR (k 22. listopadu 2011) na 789 137 294 EUR (k 31. prosinci 2012). Jednání mezi Erste Group Bank AG a pátým rumunským regionálním investičním fondem ve věci uzavření smlouvy o převodu akcií na základě dohody o základních podmínkách z listopadu 2011 byla ukončena v březnu 2013.

V důsledku čtyř zvýšení kapitálu nepeněžitými vklady a vydání akcií z podmíněného kapitálu v rámci akciových programů pro zaměstnance se poměr mezi základním kapitálem a účastnickým kapitálem Erste Group Bank AG, který existoval v listopadu 2009, změnil k tíži držitelů účastnických cenných papírů. Nabídka práv úpisu dalších účastnických cenných papírů má kompenzovat tuto změnu v poměru a, ve vztahu k držitelům účastnických cenných papírů účastnících se nabídky, znovuvytvořit poměr, který existoval po podobné nabídce úpisu uskutečněné v listopadu 2009. Za tímto účelem se Erste Group Bank AG dohodla s Rakouskou republikou na nabytí daného množství účastnických cenných papírů potřebného pro uskutečnění nabídky z majetku Rakouské republiky, a to po jejím vzdání se upisovacích práv.

Kompenzaci uskutečňuje Erste Group Bank AG nabídkou existujících účastnických cenných papírů, které Erste Group Bank AG získala za účelem umožnění výkonu upisovacích práv, každý o jmenovité hodnotě 1 000 EUR v níže uvedeném výměnném poměru a za níže uvedenou upisovací cenu ve výši 102,7% nominální hodnoty existujících účastnických cenných papírů v rámci níže uvedeného upisovacího období. Nabízené účastnické cenné papíry nesou kód ISIN AT0000A0D4T3 a, ve vztahu k finančním rokům počínaje 1. lednem 2013, zaručují nárok na výplatu nekumulativní dividendy podmíněné dosažením zisku Erste Group Bank AG.

 

Další informace včetně prospektu naleznete na webových stránkách Erste Group Bank AG. [nové okno]

Výzva k úpisu držitelům účastnických cenných papírů Erste Group Bank AG [nové okno]

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster